IX TARGI CIEKAWEJ KSIĄŻKI - Edycja: 2019-11-22 - 2019-11-24

Paweł Wąs

Paweł Wąs – historyk, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi. W swych badaniach zajmuje się dziejami najnowszymi Polski, ze szczególnym uwzględnieniem tzw. drugiej konspiracji niepodległościowej oraz działalności antykomunistycznych organizacji młodzieżowych w latach 1945-1956. Od 2010 r. przewodniczący Zarządu Klubu Historycznego im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim. Autor m.in.: Konspiracyjne Wojsko Polskie – album fotograficzny. „Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą” (2019); (red.) Wojna i okupacja niemiecka na ziemi wolborskiej 1939-1945 (2018). 

Konspiracyjne Wojsko Polskie – album fotograficzny
„Do Polski Wolnej, Suwerennej, Sprawiedliwej i Demokratycznej prowadzi droga przez walkę ze znikczemnieniem, zakłamaniem i zdradą”

Publikacja prezentuje w sposób przekrojowy, za pomocą źródeł ikonograficznych, struktury, działalność i wybrane sylwetki członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego – antykomunistycznej organizacji zbrojnej działającej w pierwszych latach powojennych na terenie województw: łódzkiego, śląsko-dąbrowskiego, poznańskiego i kieleckiego. W albumie przedstawiono dzieje niepodległościowej organizacji zbrojnej dowodzonej przez kpt. Stanisława Sojczyńskiego ps. „Warszyc”, zrzeszającej w głównej mierze byłych żołnierzy Armii Krajowej. Konspiracyjne Wojsko Polskie, liczące w szczytowym okresie kilka tysięcy żołnierzy, przez długi czas stawiało skuteczny opór komunistycznej władzy i masowym represjom ze strony Sowietów i ich polskich kolaborantów. Podstawę źródłową publikacji stanowią zróżnicowane materiały ikonograficzne z zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej, jak również Ogólnokrajowego Związku Byłych Żołnierzy KWP, archiwów państwowych, muzeów oraz zbiorów prywatnych.Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz