XXIII Łódzkie Targi Edukacyjne - Edycja: 2020-05-27 - 2020-05-28

Katalog wystawców

 • III Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

  Sienkiewicza46

  90-009 Łódź

  Polska

  T: 42 633 22 83

  E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W: trzecieliceum.pl

  Numer stoiska: 80

  W roku szkolnym 2020/2021 utworzone zostaną 4 oddziały o następujących rozszerzeniach: Język polski,Historia,Geografia ; Biologia,Chemia,Matematyka ; Biologia,Geografia,Matematyka ; Język angielski,Fizyka,Matematyka. Języki obce do wyboru w szkole : angielski , niemiecki , rosyjski , hiszpański.

 • IV Liceum Ogólnokształcące im. E. Sczanieckiej w Łodzi

  Pomorska 16

  91-416 Łódź

  Polska

  T: 426 336 293

  E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W: www.4liceum.pl

  Numer stoiska: 58

  IV LO to jedyna w woj. Łódzkim szkoła prowadząca program Matury Międzynarodowej IB. Większość klas w szkole to oddziały dwujęzyczne z j. angielskim. Prowadzone są oddziały z następującymi rozszerzeniami: matematyka i fizyka, j. polski i historia, j. polski i geografia, biologia i chemia.

 • IX Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego w Łodzi

  Paderewskiego 24

  93-025 Łódź

  Polska

  T: 42 684 24 45

  E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W: www.dziewiatka.edu.pl

  Numer stoiska: 73

  1a - matematyczno-informatyczna (przedmioty rozszerzone: matemat., infor., j.ang.) ; 1b - biologiczno-chemiczna (przedmioty rozszerzone: biol., chem., j.ang.) ; 1c-humanistyczna (przedmioty rozszerzone: j.pol., wos, j.ang.) ; 1d- turystyczno-językowa (przedmioty rozszerzone: geogr., j.ang., j.hiszp.)

 • Komenda Miejska Policji w Łodzi

  Sienkiewicza 28/30

  90-114 Łódź

  Polska

  T: (42) 665-12-86

  E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W: www.lodz.policja.gov.pl

  Numer stoiska: 35

  Policja to umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu i przeznaczona do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego.

  Służba w Policji to misja i przygoda – każdy dzień przynosi nowe doświadczenia. Jako formacja dbamy o zdrowie i sprawność fizyczną funkcjonariuszy Policji. Pięć szkół policyjnych zapewnia też intensywne szkolenia specjalistyczne i pozwala stale podwyższać kwalifikacje zawodowe. Oferujemy stałość zatrudnienia, korzystny system emerytalny i możliwość pomocy drugiemu człowiekowi. Jednak żeby się o tym przekonać, trzeba do nas dołączyć. Zapewniamy, że warto.

 • Komenda Miejska Policji w Łodzi

  Sienkiewicza 28/30

  90-114 Łódź

  Polska

  W: www.lodz.policja.gov.pl

  Numer stoiska: 35

 • Liceum ogólnokształcące GKJ

  al. Piłsudskiego 135

  92-318 Łódź

  Polska

  T: 42 674 17 24

  E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W: www.gkj.edu.pl

  Numer stoiska: 40

  W naszej szkole dzieci wybierają rozszerzenia według własnego uznania, przeważnie od 2 do 4 przedmiotów. Języki obce do wyboru - oprócz j. angielskiego jest j. niemiecki, j. rosyjski, j. francuski, j. hiszpański. Proponujemy także zajęcia dodatkowe: kosmetyka, fryzjerstwo, informatyka, architektura wnętrz i krajobrazu, turyzm.

  In our school, children choose extensions at their own discretion, usually from 2 to 4 subjects. Foreign languages ​​to choose from - in addition to English, there are German, Russian, French and Spanish. We also offer additional classes: cosmetics, hairdressing, computer science, interior and landscape architecture, tourism.

 • LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. JANA KARSKIEGO W WIŚNIOWEJ GÓRZE

  TUSZYŃSKA 32

  95-020 Wiśniowa Góra

  T: 42 213-40-81

  E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W: www.liceumwg.wikom.pl

  Numer stoiska: 79

  W Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Karskiego w Wiśniowej Górze kształcimy uczniów odpowiedzialnych i kreatywnych. Wyróżnia nas kompetentna i dbająca o własny rozwój kadra, która szanuje i lubi swoich uczniów. Proponujemy klasy o profilach: humanistyczno-językowym, przyrodniczym i mundurowym. Klasa humanistyczno-językowa to propozycja dla osób interesujących się nauką zarówno historii jak i języka polskiego, ale także języków obcych. Dzięki warsztatom językowym, wykładom historycznym oraz zajęciom z zakresu edukacji filmowej i filozoficznej, nasi uczniowie mają możliwość rozwijać swoje zainteresowania w niecodzienny sposób. Klasa przyrodnicza to dobry wybór dla pasjonatów biologii, przyszłych ekologów czy studentów medycyny. Klasyczna wiedza uzupełniona zajęciami laboratoryjnymi w dobrze wyposażonych pracowniach oraz warsztaty terenowe przygotowują naszych uczniów do dalszego kształcenia na kierunkach przyrodniczych i medycznych. Klasa mundurowa pozwala uczniom rozwijać ich zainteresowania i pasje. Dzięki zajęciom specjalistycznym opartym na edukacji policyjnej, wojskowej i pożarniczej, młodzież poza realizacją podstawy programowej zapoznaje się z tajnikami pracy służb mundurowych. Uczniowie mają także okazję zdobyć wiele praktycznych umiejętności w czasie obozów mundurowych, zajęć na strzelnicy oraz na poligonie. Serdecznie zapraszamy! Dołącz do nas :)

  In In the Secondary School of Jan Karski in Wiśniowa Góra we educate responsible and creative students. What makes our school stand out is competent teachers who are constantly developing themselves and who like and respect their students. We offer classes of humanistic-linguistic, biological and military profiles.

  A class of a humanistic-linguistic profile is a proposal for students who are interested in history, Polish as well as foreign languages. Owing to language workshops, historical lectures or movie and philosophy classes, our students have an opportunity to develop their interests in an unusual way.

  A biological class is a good choice for students keen on biology, ecology or medicine. We provide necessary knowledge combined with laboratory classes conducted in modern classrooms or during field workshops. The students will be prepared to be further educated in medical and biological faculties.

  A military class enables students to develop their interests and passions. Thanks to specialistic classes connected with police, firefighting and military education, our students get a deep insight into the work of uniformed services. The students have also a chance to gain numerous practical skills during military camps, shooting and firing range classes.

  Feel invited and join us!

 • Liceum Ogólnokształcące ZNP

  Scaleniowa 6

  93-436 Łódź

  Polska

  T: (42) 6801936

  E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W: www.liceumznp.edupage.org

  Numer stoiska: 96

  LO ZNP - najwyższa jakość kształcenia, doświadczona kadra, indywidualizacja pracy z uczniem, maksymalnie 16-osobowe klasy. Kompleksowe przygotowanie do matury z dowolnie wybranych przez uczniów przedmiotów. Perspektywiczne autorskie profile filologiczno-społeczny i biznesowy. W każdej klasie minimum 6 godzin jęz. angielskiego tygodniowo.

 • Lokalna Grupa Działania "Partnerstwo Sowiogórskie"

  Grunwaldzka 26

  58-340 Głuszyca

  Polska

  T: 74 871 61 50

  E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W: www.partnerstwo-sowiogorskie.pl

  Lokalna Grupa Działania (LGD) „Partnerstwo Sowiogórskie” swoim zasięgiem obejmuje 5 gmin – Głuszycę, Jedlinę – Zdrój, Nową Rudę, Pieszyce oraz Walim, które to wykazują spójność zarównow zakresie terytorialnym poprzez umiejscowienie w masywie Gór Sowich jak również uwarunkowań przyrodniczych i historycznych. Celem Stowarzyszenia zawsze była poprawa jakości życia mieszkańców na terenie LGD oraz inicjowanie zmian, które byłyby z korzyścią również dla turystów odwiedzających nasz region.

 • Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

  Kopcińskiego 29

  90-142 Łódź

  Polska

  T: (42) 678-33-78

  E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  W: www.wckp.lodz.pl

  Numer stoiska: 20

  Działalność ŁCDNiKP zorientowana jest na ciągłe unowocześnianie i doskonalenie systemów edukacji oraz ustawiczne kształcenie osób dorosłych. Oferuje:

  • doradztwo metodyczne i doskonalenie umiejętności zawodowych kadry pedagogicznej wszystkich typów szkół i placówek oświatowych,

  • kształcenie praktyczne formalne i pozaformalne młodzieży na stacjach dydaktycznych wyposażonych w sprzęt i urządzenia prezentujące najnowsze technologie,

  • kształcenie, dokształcanie i doskonalenie dorosłych pracujących oraz pozostających poza pracą, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i technik pracy.

  Jakość usług potwierdzają liczne certyfikaty, akredytacje, tytuły i upoważnienia, np.: Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015-10, Tytuł LIDERA ZARZĄDZANIA ZASOBAMI LUDZKIMI w kategorii małych i średnich firm (przyznany dziewięciokrotnie), Status Global Training Institution Microsoft.

  The activity of the Centre has focused on constant improvement and modernization of educational systems and adult education. The Centre offers:

  • methodology advice and improvement of teaching staff vocational skills in all types of schools,

  • formal and informal practical education with the use of working places representing/imitating newest equipment and technology,

  • inservice training courses, additional training courses and vocational education courses for employed and/or temporarily unemployed persons.

  The quality of services is confirmed by numerous certificates and titles, for example: Certificate PN-EN ISO 9001: 2015-10, Certificate of the Leader of Human Resources Management, Global Training Institution Microsoft status.Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz