13 Marca 2019

XXII Łódzkie Targi Edukacyjne

Opis wydarzenia

XXII Łódzkie Targi Edukacyjne

13-14.03.2019 r., Atlas Arena

W terminie 13 – 14 marca 2019 roku Łódź zmieni się w centrum wydarzeń oświatowych. W hali Atlas Arena przy al. Bandurskiego 7 odbędą się XXII Łódzkie Targi Edukacyjne. Organizatorami  wydarzenia jest Miejska Arena Kultury i Sportu w Łodzi, a współorganizatorami są Wydział Edukacji Urzędu Miasta Łodzi oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. W poprzedniej edycji targów uczestniczyło 110 wystawców oraz blisko 12 tysięcy odwiedzających z Łodzi oraz regionu województwa łódzkiego.

W czasie targów swoją ofertę zaprezentują liczni wystawcy: szkoły różnych typów, a wśród nich m.in. licea profilowane  i ogólnokształcące, zespoły szkół zawodowych, wyższe uczelnie z całego kraju, ośrodki kształcenia pozaszkolnego, szkoły tańca, biura podróży czy producenci i dystrybutorzy środków dydaktycznych.

Przestrzeń Łódzkich Targów Edukacyjnych zostanie podzielona na strefy tematyczne takie jak: Strefa Edukacyjna bogata w oferty uczelni wyższych, szkół ogólnokształcących i zawodowych oraz ponadgimnazjalnych; Salon Innowacyjna Szkoła - przestrzeń dla wystawców mających w swojej ofercie innowacyjne materiały, środki i pomoce dydaktyczne, ze szczególnym naciskiem na edukacyjne programy komputerowe oraz multimedialne wyposażenie pracowni szkolnych; Strefa Kariery umożliwiająca nawiązanie bezpośredniego kontaktu z potencjalnymi pracodawcami, proponującymi programy praktyk oraz współpracującymi  ze szkołami zawodowymi; Strefa Kreatywności i Rozwoju prezentująca firmy motywujące do poszukiwania ścieżki dalszego, kreatywnego rozwoju.

Targi obfitują w ciekawe wydarzenia towarzyszące, których ideą było zaszczepienie u młodzieży zainteresowania nauką oraz udowodnienie, że to ciekawa i rozwijająca dziedzina życia. Po raz drugi podczas Łódzkich Targów Edukacyjnych w specjalnie przygotowanej strefie odbędą się Praktyczne Lekcje Zawodu, gdzie zaprezentują się w formie warsztatów m.in. łódzkie szkoły zawodowe.

Dzięki owocnej współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego nie zabraknie też obszernej oferty konferencji, warsztatów i seminariów skierowanych do kadry dydaktycznej. Dodatkowo wszyscy zwiedzający będą mogli skorzystać z punktów doradztwa zawodowego, gdzie specjaliści z Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji będą prowadzić pomiary predyspozycji zawodowych. Konsultacji mających pomóc młodzieży świadomie zaplanować ścieżki edukacyjno-zawodowe, zgodnie z ich zainteresowaniami oraz predyspozycjami będą również udzielać specjaliści z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej dla Młodzieży oraz Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Doradztwa zawodowego i dla dzieci z wadami rozwojowymi w Łodzi.

Zapraszamy do odwiedzenia targów!

13.03.2019 > godz. 10.00 - 18.00

14.03.2019 > godz.   9.00 - 17.00Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz