V Targi Logistyki Służb Mundurowych

Patronat honorowy V Targów i Forum Logistyki Służb Mundurowych

Patronat honorowy V Targów i Forum Logistyki Służb Mundurowych

Patronaty honorowe V Targów i Forum Ligistyki Służb Mundurowych

Patronatem honorowym V Targi i Forum Logistyki Służb Mundurowych objęli: Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, Komendant Główny Straży Granicznej, Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Wojewoda Łódzki, Marszałek Województwa Łodzkiego oraz Prezydent Miasta Łodzi.