Zapraszamy do zapozania się  regulaminem
oraz przepisami BHP 
obowiązującymi na terenie
Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółka Targowa  Sp. z o.o.:

 

Regulamin Targów    -  2017 ROK - 

Przepisy Techniczne, Przeciwpożarowe i BHP   - 2017 ROK