Zapraszamy do zapozania się  regulaminem
oraz przepisami BHP 
obowiązującymi podczas imprez targowych
organizowanych przez Miejską Arenę Kultury i Sportu Sp. z o.o.:

 

Regulamin Targów    -  2018 rok

Przepisy Techniczne, Przeciwpożarowe i BHP   - 2018 rok