Do grona Partnerów Targów dołączyła firma AMPERE Polska - pierwszy europejski dystrybutor produktów przemysłowych i do obróbki powierzchniowej.

Założona w roku 1967, firma Ampere specjalizuje się w dostawach surowców i metali nieżelaznych dla przemysłu. Współpracuje ze  spółkami siostrami z siedzibami we Francji, Niemczech, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz Włoszech.

Obszary, w których działa to Ampere Polska:

  • Metale nieżelazne do galwanotechniki,
  • Produkty chemiczne dla przemysłu,
  • Proszki do polerowania i metale ziem rzadkich,
  • Anody do ochrony katodowej,
  • Targety katodowe dla PVD.
      

A.M.P.E.R.E. Polska Sp. z o.o.

Ul. Lelewela 8
PL-53-505 Wrocław
Polska
Tel.: +48 71 78 660 20
Fax: +48 71 78 660 40


www.ampere.com