Partnerami strategicznymi KONFERENCJI "Komunikacja i Transport w Mieście" (1 czerwca br.) są MPK - Łódź Spółka z o.o. oraz Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Obie miejskie instytucje odpowiedzialne za organizację transportu zbiorowego włączyły się w tworzenie programu KONFERENCJI.

Ideą KONFERENCJI "Komunikacja i Transport w Mieście" jest prezentacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na idei zrównoważonego rozwoju. Prezentowane rozwiązania mają służyć poprawie jakości i konkurencyjności transportu w miastach oraz bezpieczeństwa pasażerów, a jednocześnie promować ekologiczne środki transportu, emitujące do środowiska mniej zanieczyszczeń. Celem organizacji KONFERENCJI jest również wymiana doświadczeń w zakresie skutecznego wdrażania ww. rozwiązań.

MPK-Łódź Spółka z o.o. i Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi przygotowują prezentacje poświęcone komunikacji szynowej oraz systemom zarządzania ruchem i systemom biletowym.