VIII Salon Ciekawej Książki - Edycja: 2018-11-16 - 2018-11-18

Jak osiągnąć sukces na targach

Drodzy Wystawcy,

sam udział w targach nie gwarantuje sukcesu. Jest to ciężka praca wymagająca kreatywności i zaangażowania osób odpowiedzialnych za realizację celów marketingowych w firmie. Chcąc czerpać maksymalne korzyści z aktywności wystawienniczej, Wystawcy muszą precyzyjnie i szczegółowo zaplanować udział w targach przygotowując plan działania, który powinien zawierać wszystkie aspekty potrzebne do dobrego przygotowania wystąpienia targowego. Plan ten powinien zawierać ramy czasowe oraz podział kompetencyjny pomiędzy pracowników w zakresie wykonywania zamierzonych działań. W planie musi zostać ujęty nie tylko okres poprzedzający wyjazd na targi, ale również te dni, kiedy się odbywają, oraz czas bezpośrednio po ich zakończeniu. Z reguły działania poprzedzające udział w wydarzeniu targowym Wystawcy powinni planować z rocznym wyprzedzeniem.

SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH SUGESTII.

1. DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM TARGÓW
2. DZIAŁANIA PODCZAS TARGÓW
3. DZIAŁANIA PO ZAKOŃCZENIU TARGÓW

 Bądź na bieżąco - zapisz się do newslettera!

Włącz swój javascript, aby przesłać ten formularz