2 Konferencja - Komunikacja i Transport w Mieście

2 Konferencja - Komunikacja i Transport w Mieście

2 edycja Konferencji odbędzie się 24 maja 2018r. w hali EXPO-ŁÓDŹ, przy al. Politechniki 4. Ideą przedsięwzięcia jest prezentacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji miejskiej i transportu zbiorowego, a także wymiana doświadczeń dotyczących kierunków rozwoju branży. Tematyka Konferencji dotyczyć będzie m.in.: przyszłości komunikacji miejskiej (autobusowej i tramwajowej), systemów informacji pasażerskiej w pojazdach, organizacji ruchu w mieście, systemów parkowania, stacji przesiadkowych, inteligentnych przystanków – przystanek przyszłości, a także innowacyjnych systemów biletowych i doświadczeń w zakresie ich stosowania, stref płatnego parkowania w mieście. Podczas Konferencji zaprezentowane zostaną doświadczenia w zakresie organizacji ruchu na przykładzie dużych ośrodków miejskich oraz kierunki rozwoju systemów rowerów miejskich i aglomeracyjnych.

Konferencja dedykowana jest producentom środków transportu publicznego, infrastruktury i wyposażenia środków komunikacji miejskiej. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa produktów i usług dla branży komunikacyjnej.

Uczestnicy:

Do udziału zapraszamy:

  • producentów pojazdów komunikacji miejskiej oraz ich wyposażenia,
  • firmy zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem systemów zarządzania ruchem oraz systemów informatycznych i biletowych dla komunikacji miejskiej,
  • dostawców innowacyjnych rozwiązań w zakresie służących poprawie bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym i komfortu podróżowania, opartych na idei zrównoważonego rozwoju.

Odbiorcy:

Do udziału zapraszamy:

  • jednostki samorządów lokalnych,
  • przedsiębiorstwa podległe samorządom lokalnym, do zadań których należy realizacja usług w zakresie zapewnienia publicznego transportu zbiorowego i utrzymania sprawnego systemu infrastruktury komunikacyjnej na terenie miast i gmin,
  • firmy z branży komunikacji miejskiej, poszukujące kontaktów biznesowych.

Współorganizatorami Konferencji są: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi.

 

Kontakt:

Agnieszka Ławniczak-Janeczek

Kierownik projektu

tel. +48 42 632 69 86; kom. 534 747 213

e-mail:

 

Zamówienie formularza zgłoszeniowego