2 Konferencja - Komunikacja i Transport w Mieście

2 Konferencja - Komunikacja i Transport w Mieście

Konferencja dedykowana jest producentom środków transportu publicznego, infrastruktury i wyposażenia pojazdów komunikacji miejskiej, a także firmom zajmującym się projektowaniem i wdrażaniem systemów informatycznych dla komunikacji miejskiej, w tym sterowania i zarządzania ruchem pojazdów i poborem opłat za przejazd.

Do udziału w Konferencji zaproszone zostaną również  firmy dostarczające innowacyjne rozwiązania w zakresie smartcity oraz służące poprawie bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym i komfortu podróżowania, które są oparte na idei zrównoważonego rozwoju.

Odbiorcami Konferencji są przedsiębiorstwa komunalne oraz instytucje podległe jednostkom samorządowym, do zadań których należy realizacja usług w zakresie zapewnienia publicznego transportu zbiorowego i utrzymania sprawnego systemu infrastruktury komunikacyjnej na terenie miast i gmin.