2 Konferencja - Komunikacja i Transport w Mieście

Zakres tematyczny

Bloki tematyczne Konferencji "Komunikacja i Transport w Mieście: 

  • kierunki rozwoju transportu szynowego
  • alternatywne źródła zasilania autobusów miejskich
  • elektroniczne systemy płatności za przejazdy
  • zintegrowane systemy zarządzania ruchem
  • systemy rowerów miejskich 
  • prezentacje pojazdów elektrycznych

 Szczegółowy program Konferencji zamieszczony zostanie wkrótce.