2 Konferencja - Komunikacja i Transport w Mieście

Zakres tematyczny

Bloki tematyczne 2 Konferencji "Komunikacja i Transport w Mieście":

 

  • przyszłość komunikacji miejskiej (autobusowej i tramwajowej),
  • systemy informacji pasażerskiej w pojazdach,
  • organizacja ruchu w mieście,
  • systemy parkowania,
  • stacje przesiadkowe, inteligentne przystanki (przystanek przyszłości),
  • innowacyjne systemy biletowe i doświadczeń w zakresie ich stosowania,
  • strefy płatnego parkowania w mieście,
  • prezentacja doświadczeń w zakresie organizacji ruchu na przykładzie dużych ośrodków miejskich oraz kierunki rozwoju systemów rowerów miejskich i aglomeracyjnych.

 Szczegółowy program Konferencji zostanie zamieszczony w najbliższym czasie.