XXI Łódzkie Targi Edukacyjne

DZIĘKUJEMY!!!

DZIĘKUJEMY!!!

XXI Łódzkie Targi Edukacyjne już za nami...
Tegoroczne wydarzenie okazało się rekordowe pod względem frekwencji. W Targach uczestniczyło blisko 12 tysięcy odwiedzających, Wielka Lekcja W-Fu zgromadziła 350 uczniów z Łodzi i regionu, a trasę III biegu eduRun pokonało ponad 250 zawodników. Gościliśmy setki uczniów z Łodzi oraz regionu łódzkiego.

Chcieliśmy podziękować z całego serca wszystkim naszym odwiedzającym, wystawcom oraz partnerom:

- Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Łodzi
- Łódzkiemu Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego za szereg konferencji i seminariów dla kadry pedagogicznej
- Wojewódzkiemu Ośrodkowi Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi za szereg konferencji i seminariów dla kadry pedagogicznej
- Społecznej Akademii Nauk w Łodzi za wsparcie III biegu eduRun oraz Wielkiej Lekcji W-Fu
- Rebel.pl za za wsparcie III biegu eduRun oraz przygotowanie Wielkiej Lekcji Projektowania Gier Planszowych oraz strefy gier planszowych
- Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Łodzi za wsparcie III biegu eduRun oraz Wielkiej Lekcji W-Fu
- Fitfabric za wsparcie III biegu eduRun
- Projektowi Optymista za wsparcie III biegu eduRun
- Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego za przygotowanie Wielkiej Lekcji Przedsiębiorczości
- Społecznemu Komitetowi Pamięci Józefa Piłsudskiego w Łodzi za przygotowanie Wielkiej Lekcji Historii
- firmie inesSport za przygotowanie III biegu eduRun
- łodzkim szkołom zawodowym za przygotowanie Praktycznych Lekcji Zawodu
- naszym wystawcom za przygotowanie pokazów na scenie
- Zespołowi Szkół Gastonomicznych za gorącą herbatę podczas III biegu eduRun
- Mundurowemu Liceum Ogólnokształcącmu w Łodzi za wsparcie podczas III biegu eduRun
- Elżbiecie Nowak za przygotowanie Wielkiej Lekcji W-Fu
- trenerom Wielkiej Lekcji W-Fu (m.in. Anita Usielska - La Passione, Martyna Kozłowska - Egurolla Dance Studio, Wojciech Makówka - Klub Sportowy Dragon, Przemek Wieczorek, ŁKS SMS, Paweł Stalmach - Fundacja Marcina Gortata, Anna Piaseczna)
- partnerom medialnym

oraz wszystkim zaangażowanym w XXI Łódzkie Targi Edukacyjne.

Do zobaczenia za rok:)