XXI Łódzkie Targi Edukacyjne

Szkolenia WODN w Łodzi

Szkolenia Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi
w ramach Łódzkich Targów Edukacyjnych

1- 2 marca 2018 r.

 

01.03.2018 (czwartek)

SALA KONFERENCYJNA C

9:00 - 10:00     Filmoterapia- krótki przegląd wartościowych filmów dla widza w każdym wieku

prowadzenie: Renata Jagodzińska

10:00 - 10:30  „Przegląd Edukacyjny” – jako sieć medialna (spotkanie w 24-lecie powstania pisma nauczycieli

prowadzenie: Anna Iwecka Okońska

10:30 - 11:30   Zagadki i szarady matematyczne

prowadzenie: Kinga Gałązka

11:30 - 13:30   Nowatorskie metody pracy z małym dzieckiem

prowadzenie: M. Matczak, A.Maciejewska

13:30 - 14:30   Wychowanie dzieci w dwujęzyczności w przedszkolu 

prowadzenie: M. Matczak, A.Maciejewska

14:30 - 15:30    Łódzkie Orlęta, Spadkobiercy Niepodległości. Założenia i program czwartej fazy projektu edukacji
                         patriotycznej. 
„Regionalna edukacja patriotyczna i wychowanie patriotyczno obronne młodzieży
                         szkolnej, oparte na łódzkich 
tradycjach walk o niepodległość

prowadzenie: Tadeusz Z. Bogalecki

15:30 - 16:30   Przedsiębiorczy uczeń w edukacji wczesnoszkolnej – założenia projektu w ramach edukacji
                        ekonomicznej
 „Od grosika do złotówki”

prowadzenie: B.Rajska

16:30 - 18:00   Narzędzia TIK dla kreatywnego nauczyciela

prowadzenie: M.Murowaniecka, A.Pilichowska

 

02.03.2018 (piątek)

SALA KONFERENCYJNA C

9:00 - 10:30     Wprowadzamy dziecko w świat wartości

prowadzenie: B.Rajska, B.Papierz

10:30 - 12:00   Trening umiejętności wychowawczych

prowadzenie: B.Rajska, B.Papierz

12:00 - 13:30  Superwizja problemów wychowawczych: zaburzenia emocjonalne, zaburzone zachowanie
                       dziecka (dla nauczycieli)

prowadzenie: G.Kujawiak, I.Lanycia

13:30 - 16:30   Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży podczas wypoczynku i turystyki szkolnej

prowadzenie: D. Zając .Współorganizatorem seminarium jest Kuratorium Oświaty w Łodzi.

 

SZCZEGÓŁOWA OFERTA PROGRAMU SZKOLEŃ - DO POBRANIA