XXI Łódzkie Targi Edukacyjne

UCZELNIA PARTNERSKA

san lodz logo 3 large

Misją Społecznej Akademii Nauk jest kształcenie na potrzeby rynku pracy absolwentów zdolnych sprostać wymaganiom XXI wieku oraz przygotowanych do aktywnego i twórczego udziału w rozwiązywaniu – dzięki implementacji wyników prac naukowych i badawczo-rozwojowych – problemów społecznych o znacznej doniosłości oraz dążenie do ciągłego doskonalenia oraz realizacji najwyższych wartości społecznych i akademickich.

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe oraz MBA. Zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym. Łącznie oferuje kształcenie na 25 kierunkach. Uzupełnienie oferty stanowią liczne kursy i warsztaty oraz szeroka oferta praktyk studenckich realizowanych przez Studenckie Biuro Karier.

Społeczna Akademia Nauk zdobyła liczne wyróżnienia, wśród których są m.in.:

  • statuetka i diamenty do statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club,
  • Ambasadora Polskiej Gospodarki,
  • certyfikat Wiarygodna Szkoła oraz Dobra Uczelnia Dobra Praca (Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu)
  • tytuł Uczelnia Roku (Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej)
  • tytuł Uczelnia Liderów (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)
  • tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii
  • tytuł Najlepszy Partner w Biznesie (Home & Market)