XXI Łódzkie Targi Edukacyjne

WODN na Łódzkich Targach Edukacyjnych

WODN na Łódzkich Targach Edukacyjnych

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi dołączył do grona patronów Łódzkich Targów Edukacyjnych i będzie wspierał merytorycznie  XXI edycję Tagrów jako Patron Branżowy.