XXI Łódzkie Targi Edukacyjne

Jak osiągnąć sukces na targach

Drogi Wystawco,
 Sam udział w targach nie gwarantuje sukcesu. Jest to ciężka praca wymagająca kreatywności i zaangażowania osób odpowiedzialnych za realizację celów marketingowych w firmie. Chcąc czerpać maksymalne korzyści z aktywności wystawienniczej, Wystawcy muszą precyzyjnie i szczegółowo zaplanować udział w targach przygotowując plan działania, który powinien zawierać wszystkie aspekty potrzebne do dobrego przygotowania wystąpienia targowego. Plan ten powinien zawierać ramy czasowe oraz podział kompetencyjny pomiędzy pracowników w zakresie wykonywania zamierzonych działań. W planie musi zostać ujęty nie tylko okres poprzedzający wyjazd na targi, ale również te dni, kiedy się odbywają, oraz czas bezpośrednio po ich zakończeniu. Z reguły działania poprzedzające udział w wydarzeniu targowym Wystawcy powinni planować z rocznym wyprzedzeniem.
 
SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO SKORZYSTANIA Z NASZYCH RAD, A UDZIAŁ W ŁÓDZKICH TARGACH EDUKACYJNYCH NA PEWNO BĘDZIE SUKCESEM!
 
1. DZIAŁANIA PRZED ROZPOCZĘCIEM TARGÓW. -czytaj więcej
2. DZIAŁANIA PODCZAS TARGÓW.  - czytaj więcej
3. DZIAŁANIA PO ZAKOŃCZENIU TARGÓW. - czytaj więcej