XXI Łódzkie Targi Edukacyjne

ZAKRES TEMATYCZNY

W terminie 1-2 marca 2018 zapraszamy do udziału XXI Łódzkich Targów Edukacyjnych. Ideą Targów jest przedstawienie kompleksowej oferty edukacyjnej szkół, uczelni wyższych, ośrodków szkoleniowych, placówek zajęć pozaszkolnych oraz propozycji producentów środków dydaktycznych i wydawnictw edukacyjnych.

Po raz drugi do dyspozycji naszych gości zostanie oddana Strefa Kariery. Umożliwi to nawiązanie współpracy pomiędzy osobami poszukującymi praktyk, staży oraz pracy a pracodawcami. Ponownie atrakcją wydarzenia będzie Strefa Rozwoju i Nauki przez Zabawę, gdzie swoja ofertę prezentować będą m.in.: centra nauki, planetaria i eksperymentaria, ośrodki edukacji ekologicznej, wydawnictwa naukowe i akademickie oraz instytucje szkoleniowe.

 

Zakres tematyczny XXI ŁÓDZKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH:

I. STREFA EDUKACYJNA (oferta szkół publicznych i niepublicznych)4

-    Szkoły podstawowe

-    Gimnazja

-    Szkoły ponadgimnazjalne

-    Szkoły policealne

-    Szkoły wyższe

-    Szkoły zawodowe (wszystkie poziomy)

-    Zagraniczne szkoły wyższe

 

II. STREFA KARIERY:1

-    Pracodawcy oferujący praktyki i staże zawodowe, praktyki studenckie oraz oferty pracy

-    Pracodawcy współpracujący i planujący nawiązanie współpracy ze szkołami zawodowymi w celu wprowadzenia dedykowanych programów praktyk zawodowych

-    Publiczne służby pracy (publiczne organy zatrudnienia, powiatowy i wojewódzki urząd pracy)

-    Ochotnicze Hufce Pracy

-    Agencje zatrudnienia (pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej)

-    Publiczne i niepubliczne instytucje szkoleniowe

-    Instytucje dialogu społecznego na rynku pracy (m.in. organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych)

-    Jednostki i ośrodki wspierania edukacji zawodowej i ustawicznej

-    Agencje pośrednictwa pracy i studiów za granicą

-    Wydawnictwa i portale internetowe

-    Poradnie, placówki specjalistyczne

-    Szkoły i kursy zawodowe dla dorosłych

 

III. STREFA „SALON INNOWACYJNA SZKOŁA”:2

-    Środki dydaktyczne

-    Multimedia i oprogramowanie dla szkół

-    Wyposażenie placówek oświatowych

-    Infrastruktura i wyposażenie sal gimnastycznych, boisk i placów zabaw

 

 

IV. STREFA KREATYWNOŚCI I ROZWOJU:

-    Centra nauki3

-    Planetaria i eksperymentaria

-    Wydawnictwa naukowe i akademickie

-    Gry logiczne, quizy wiedzy

-    Testy na inteligencję

-    Łamigłówki logiczne

-    Oferta zajęć pozaszkolnych

-    Domy, ośrodki kultury

-    Szkoły językowe

-    Szkoły i ogniska muzyczne

-    Szkoły tańca

-    Ośrodki sportowo-rekreacyjne

-    Kluby sportowe

-    Pracownie działań twórczych

-    Uniwersytety dla dzieci

-    Świetlice środowiskowe

-    Parki narodowe

-    Parki krajobrazowe

-    Parki edukacyjno-rozrywkowe

-    Instytucje państwowe i prywatne organizujące zajęcia z edukacji ekologicznej

-    Nadleśnictwa

-    Centra Edukacji Ekologicznej

-    Biura podróży z ofertą dla szkół

-    Fundacje i stowarzyszenia