III Forum Inwestorów i Eksporterów

Radosław Runowski

 Radosław Runowski

Dyrektora Departamentu Internacjonalizacji Przedsiębiorstw PARP

zdjcie

Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 1997 r. Początkowo w Głównym Urzędzie Statystycznym, gdzie uczestniczył m. in. we wdrażaniu wielonarodowego programu pomocowego dla statystyki publicznej we współpracy z Eurostat-em. Od 2002 r. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości gdzie zajmuje się tematyką wsparcia przedsiębiorczości. Uczestniczył w przygotowaniu i wdrażaniu programów pomocy przedakcesyjnej Phare. Brał udział w przygotowaniu i wdrażaniu instrumentów wsparcia przedsiębiorstw w ramach perspektywy finansowej 2004-2007, 2007-2013. Obecnie zaangażowany w proces wdrażania  mechanizmów wsparcia MSP w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw w ramach perspektywy finansowej 2014-2020.