III Forum Inwestorów i Eksporterów

Zbigniew Burzyński

Zbigniew Burzyński

Prezydent Zbigniew Burzyski

Zbigniew Burzyński jest absolwentem Politechniki Warszawskiej, ukończył także podyplomowe studium marketingu i zarządzania. Od ponad 20 lat związany jest z samorządem miasta Kutna. Doświadczenie samorządowe nabywał na różnych poziomach kierowania gminą, począwszy od wykonywania mandatu radnego, poprzez pełnienie funkcji zastępcy prezydenta miasta, kończąc na ponad 15-letnim sprawowaniu urzędu Prezydenta Miasta Kutna.
Do szczególnych osiągnięć w działalności prezydenta Zbigniewa Burzyńskiego na rzecz samorządu miejskiego należy zaliczyć utworzenie nowej dzielnicy przemysłowej, a zwłaszcza Podstrefy Kutno Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Bezpośrednim skutkiem jego działań było pozyskanie nowych inwestorów przemysłowych, w znacznej mierze z kapitałem zagranicznym. Obecnie zakłady powstałe w czasie prezydentury Zbigniewa Burzyńskiego poniosły ponad 2,5 mld zł nakładów inwestycyjnych, zatrudniając blisko 6 tys. osób. W efekcie tego w mieście odnotowano najniższy wskaźnika bezrobocia w mieście od lat 90-tych i dziesięciokrotny wzrost dochodów samorządowych.
Prezydent Zbigniew Burzyński od momentu wstąpienia Polski do UE czynił aktywne starania o pozyskanie środków na wsparcie rozwoju społeczno - gospodarczego miasta. Łącznie udało się mu pozyskać ok. 100 mln zł na inwestycje publiczne.
Obiektywną oceną służby publicznej Zbigniewa Burzyńskiego było dwukrotne przyznanie mu przez koleżanki i kolegów samorządowców miana Samorządowego Menadżera Regionu Województwa Łódzkiego w roku 2012 i 2014.