III Forum Inwestorów i Eksporterów

Marek Świeczkowski

MAREK ŚWIECZKOWSKI

Przewodniczący Klastra Logistyczno Transportowego Północ - Południe w Gdańsku

Marek wieczkowski Przewodniczcy Rady Klastra LTPP

Ekonomista, ekspert programów UE, PHARE CBC, EQUAL, H2020. Absolwent Wyższej Szkoły Zarządzania oraz Wyższej Szkoły Gospodarowania Nieruchomościami w Warszawie.
W latach 2005-2008 M.Świeczkowski jako partner uczestniczy w Komitecie Sterującym projektu Unii Europejskiej EQUAL „Platforma e-DIALOG” wspierającego rozwój Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Inicjator międzynarodowego projektu „MEWA” w kooperacji ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie w Warszawie. Członek Komitetu Sterującego Projektu UE B+R POKL „Praktycznie najlepsi” realizowanego w latach 2014-2015.
Działa w Zarządzie Sekcji Logistyki, Transportu i Motoryzacji „Pracodawców Pomorza”.
Obecnie przewodniczy Klastrowi LTPP w Gdańsku, realizując projekt „Internacjonalizacja Krajowych Klastrów Kluczowych”, jako instrument wsparcia pomorskich eksporterów.
Od 2016 koordynuje działania krajowe międzynarodowego projektu B+R „INTERMODEL” w programie Horyzont 2020.
Jako stały komentator ekonomiczny współpracuje z Radiem Gdańsk w cyklicznych audycjach „Ludzie i pieniądze”.