III Forum Inwestorów i Eksporterów

Marian Karolczak

Marian Karolczak

Wiceprezydent Polsko - Brazylijskiej Izby Gospodarczej

bllll

Z zawodu mgr inż. Mechatronik. Większość swej kariery zawodowej przepracował w handlu zagranicznym (PHZ Elektrim Sp. z o. o., Ministerstwo Handlu Zagranicznego), w tym na placówkach zagranicznych w Portugalii i Brazylii jako radca handlowy. W latach 90-tych był prezesem Centrum Doskonalenia Kadr Handlu Zagranicznego Sp. z o. o., dyrektorem biura w „Ciech” S.A., a do 2011 r. prezesem spółki akcyjnej w dziedzinie telekomunikacji. Od 1995 r. pełni funkcję wiceprezydenta Polsko-Brazylijskiej Izby Gospodarczej.