III Forum Inwestorów i Eksporterów

Pablo Lozano Lozano

Pablo Lozano Lozano

Członek Meksykańskiej Służby Dyplomatycznej (SEM) od 2006 r.

 

Obecnie zajmuje stanowisko Zastępcy Szefa Misji Ambasady Meksyku w Polsce.
Wcześniej pełnił funkcje Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Bliskiego Wschodu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Meksyku (SRE), Sekretarza w Wiceministerstwie Spraw Zagranicznych Meksyku, Zastępcy Dyrektora ds. Europy i Zastępcy Dyrektora Generalnego ds. Azji i Pacyfiku. W latach 2006-2013 był członkiem personelu dyplomatycznego w Ambasadzie Meksyku w Federacji Rosyjskiej, gdzie pełnił funkcję Zastępcy Szefa Misji i Chargé d’affaires.
Jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), gdzie uzyskał stopień magistra oraz absolwentem École des Hautes Études Commerciales (EDHEC) w Nicei na kierunku Biznes Europejski.
Jako członek Meksykańskiej Służby Dyplomatycznej oraz pracownik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Meksyku wchodził w skład delegacji meksykańskich uczestniczących w licznych forach międzynarodowych, w tym w spotkaniach na szczeblu ministerialnym oraz spotkaniach przywódców APEC i G20. Reprezentował Meksyk w Sekretariacie Generalnym Wspólnot Demokracji.
Ukończył także liczne dodatkowe studia, między innymi w zakresie Dyplomacji Handlowej i Ekonomii Politycznej.
Wśród jego publikacji w dziedzinie ekonomii i biznesu na szczególną uwagę zasługuje artykuł „Otwarte drzwi: Ułatwienia wizowe i rozwój stosunków ekonomiczno-handlowych między Meksykiem i Rosją” opublikowany w maju 2012 r. w rosyjskim wydaniu czasopisma Życie Międzynarodowe, wydawanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej, a także jego rocznik 2012 w języku hiszpańskim i angielskim.
Został odznaczony stopniem Komandorem Orderu Izabeli Katolickiej przez Rząd Królestwa Hiszpanii.