III Forum Inwestorów i Eksporterów

Magdalena Wymysłowska

Magdalena Wymysłowska

Zastępca Dyrektora Biura Produktów Długo i Średnioterminowych Gwarantowanych przez Skarb Państwa, Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych SA (KUKE SA).

wemys

Do zespołu KUKE dołączyła w czerwcu 2016 roku. Nadzoruje obszar strukturyzowania transakcji, w którym powstają realizowane później koncepcje struktur i warunków eksportowych transakcji ubezpieczeniowych. W codziennej pracy zaangażowana w przygotowanie i negocjacje warunków udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, jak również dokumentacji transakcyjnej. Dodatkowo, wraz Zespołem Strukturyzacji Transakcji, dba o jakość portfela i uczestniczy w restrukturyzacji ubezpieczonych należności lub kredytów eksportowych. Zajmuje się w głównej mierze transakcjami o złożonym charakterze i inwestycyjnej naturze z punktu widzenia importera. Odpowiada za transakcje „szyte na miarę”.

Przez ponad 15 lat związana z sektorem bankowym, w tym z obszarem oceny ryzyka projektów inwestycyjnych oraz finansowania strukturalnego i project finance.