III Forum Inwestorów i Eksporterów

Czesław Cieślak

Czesław Cieślak - Prezes Zarządu Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Kole


Pan Czesław Cieślak posiada bogate doświadczenie w zakresie zarządzania – kieruje firmą od 26 lat. Firma dynamicznie się rozwija o czym świadczy wzrost skupu mleka , z 65 mln litrów w 1992r. do ponad 260 mln litrów w 2017r. Kolskie produkty są znane na wielu rynkach światowych, w tym na rynku Ameryki Łacińskiej. Przychód z eksportu przekracza rocznie 60 mln euro i głównie dotyczy mleka w proszku.