III Forum Inwestorów i Eksporterów

Dionizy Smoleń

Dionizy Smoleń - Dyrektor, PwC

dionizy smolen


Dionizy jest liderem Zespołu ds. Sektora Publicznego w PwC. Posiada wieloletnie doświadczenie w obszarze doradztwa dla instytucji sektora publicznego. Specjalizuje się doradztwie dotyczącym strategii rozwoju, innowacyjności, optymalizacji zarządzania w instytucjach publicznych, a także marketingu gospodarczego (z uwzględnieniem systemu przyciągania inwestorów oraz wsparcia eksportu).
Dionizy posiada doświadczenie w pracy w administracji rządowej jako urzędnik mianowany. Pełnił m.in. funkcje zastępcy dyrektora departamentu w Ministerstwie Gospodarki oraz Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Dionizy jest absolwentem Krajowej Szkoły Administracji Publicznej i Uniwersytetu Warszawskiego.