Targi Komunikacji i Transportu w Mieście

Targi Komunikacji i Transportu w Mieście

Ideą Targów Komunikacji i Transportu w Mieście jest prezentacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na idei zrównoważonego rozwoju. Prezentowane rozwiązania mają służyć poprawie jakości i konkurencyjności transportu w miastach oraz bezpieczeństwa pasażerów, a jednocześnie promować ekologiczne środki transportu, emitujące do środowiska mniej zanieczyszczeń. Celem organizacji targów jest również wymiana doświadczeń w zakresie skutecznego wdrażania ww. rozwiązań, a w szczególności dostosowania ich do polskich realiów prawnych i społeczno-ekonomicznych.

Targi realizowane są w formule B2B (Bussines to Bussines), co ma umożliwić nawiązanie kontaktów biznesowych pomiędzy podmiotami z branży oraz instytucjami i jednostkami samorządu terytorialnego, realizującymi usługi transportu publicznego. Cennym i ważnym uzupełnieniem oferty targowej będzie konferencja branżowa, podczas której omówione zostaną tematy istotne z punktu widzenia komunikacji i transportu miejskiego. Wystawcy uczestniczący w targach otrzymają możliwość prezentacji produktów i usług, w formule B2B dla klientów i partnerów biznesowych (strefa prezentacji).

Podczas targów zorganizowane zostaną również prezentacje nowoczesnych rozwiązań komunikacyjnych, przeznaczone dla szerszego grona odwiedzających w formule B2C (dla mieszkańców miast, pasażerów komunikacji miejskiej, kierowców oraz pasjonatów komunikacji).

Do udziału w targach i prezentacji oferty zapraszamy producentów i dystrybutorów: środków komunikacji publicznej, infrastruktury transportowej, systemów informatycznych do zarządzania komunikacją miejską, wyposażenia pojazdów, a także firmy i instytucje z otoczenia formalno-prawnego branży.

Zakres towarowy targów znajduje się tutaj

Zapraszamy do udziału!