V Targi Logistyki Służb Mundurowych

Patronat Branżowy TLSM 2017

Patronat Branżowy TLSM 2017

Patronat branżowy V Targów i Forum Logistyki Służb Mundurowych 

 Patronat branżowy nad Targami i Forum objęli: Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych, Stowarzyszeni Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego,  Polska Izba Producentów na Rzecz Obronności Kraju, Związek Polskich Przedsiębiorców Przemysłu Tekstylnego, Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa.