V Targi Logistyki Służb Mundurowych

RADA PROGRAMOWA

PLANOWANY SKŁAD
RADY PROGRAMOWEJ TARGÓW LOGISTYKI SŁUŻB MUNDUROWYCH

Przewodniczący Rady Programowej
Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych

Maciej Czulicki
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego

ppłk Marek Cieślik
Centralny Zarząd Służby Więziennej

płk SG Dariusz Teteruk
Komenda Główna Straży Granicznej

bryg. Piotr Celigowski
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej

Zbigniew Kręcisz
Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Biuro Ochrony Informacji i Bezpieczeństwa

Grzegorz Kociołek
Urząd Miasta Łodzi, Wydział Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

płk Tadeusz Koczkowski
Krajowe Stowarzyszenie Ochrony Informacji Niejawnych

gen. Paweł Pruszyński
Stowarzyszenie Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego

Marek Ulewicz
Związek Polskich Producentów Przemysłu Tekstylnego

Adam Musiał
Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei