I Dni Urody i Estetyki - Pure Beauty

Bezpłatne badanie mammograficzne podczas targów!

Bezpłatne badanie mammograficzne podczas targów!

Bezpłatne badanie mammograficzne podczas Targów Pure Beauty!

Bezpłatne badanie mammograficzne podczas Targów Pure Beauty jest skierowane do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia (w roku 2017 objęte są roczniki od 1948 do 1967), które w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie korzystały z bezpłatnej profilaktyki. Programem nie mogą być objęte kobiety, u których wcześniej w piersiach zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym.

Kobiety w wieku od 40 do 49 lat oraz powyżej 69 roku życia, mogą skorzystać z badania płatnego, bez skierowania. Koszt 80 zł.
Badania są wykonywane w nowoczesnej technologii cyfrowej, której zaletą jest: zmniejszenie dawki napromieniowania, wysoka jakość zdjęć, możliwość sprawdzenia przez technika poprawności wykonania zdjęć na monitorze w trakcie badania, w celu wyeliminowania powtórnych wezwań, archiwizacja badań w systemie informatycznym, pozwalająca na porównanie wyników badań i tym samym prowadzenie dokładnej dokumentacji.