XX Łódzkie Targi Edukacyjne

PROGRAM TARGÓW

 PROGRAM
XX Łódzkich Targów Edukacyjnych 2-3 marca 2017 r.
2 marca 2017 r. (czwartek) 
godziny zwiedzania 10:00-18:00

SCENA

godz. 9.30 – 10.30                  Uroczyste otwarcie XX Łódzkich Targów Edukacyjnych

godz. 11.20 – 11.35                Biźnięta Syjamskie
 organizator                              Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi 

godz. 11.40 – 11.55                "Raz, dwa, trzy - teraz ZSP - 3"
organizator                               Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 

godz. 12.00 – 12.15               Taneczne show połączone z prezentacją makijażu w stylu Pin-up 
organizator                               Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu 

godz. 12.20 – 12.35               Atak na samolot 
organizator                               Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

godz. 12.40 – 12.55               Pokaz judo
organizator                               Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

godz. 14.20 – 12.40               Pokaz samoobrony 
organizator                               Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

godz. 14.40 – 15.15               WIELKA LEKCJA CHEMII  
organizator                               Koło Naukowe POLIMER 

godz. 14.40 – 15.15                Raz, dwa, trzy - teraz ZSP - 3 
organizator                               Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych nr 3 

 

SALA KONFERENCYJNA A

godz. 10.00 – 11.00                Internet - korzyści i zagrożenia oraz prawo autorskie
organizator:                              ŁCDNiKP

godz. 11.00 – 12.00                WIELKA LEKCJA EKOLOGII: Selektywna zbiórka odpadów
organizator:                              MPO-Łódź

godz. 12.00 – 14.30               Współdziałanie szkół zawodowych z otoczeniem edukacyjnymi - dobre praktyki    
organizator:                              ŁCDNiKP           

godz. 15.00 – 16.00               WIELKA LEKCJA MATEMATYKI - Łatwiej, lepiej, skuteczniej - jak zdać maturę z matematyki
organizator:                              Wydawnictwo ELITMAT Dariusz Kulma                                     

 SALA KONFERENCYJNA B

godz. 10.00-12.00                  Edukacja globalna 
organizator:                              ŁCDNiKP

godz. 12.00-13.00                 WIELKA LEKCJA GEOGRAFII - SPOTKANIE Z PIOTREM PUSTELNIKIEM 
prowadzenie:                           Piotr Pustelnik 

godz. 13.00-16.00                 Technologie informacyjne wspierające kreatywność ucznia i nauczyciela  
organizator:                              ŁCDNiKP 

 SALA KONFERENCYJNA C

godz. 10.00-12.00                  Kreatywność pierwszym krokiem do odniesienia sucesu na rynku pracy  
organizator:                              ŁCDNiKP

godz. 12.30-13.30                 Uczeń w czasach zmian i przekształceń - rozwiązania organizacyjno-metodyczne  
organizator:                              Zespół Szkół Prywatnych ABiS i WODN w Łodzi 

godz. 13.30-15.30                  Zaplanuj z nami bezpieczną wycieczkę szkolną  
organizator:                             Galaktyka Travel

  HALA MOSiR 

godz. 11.00-13.00                  Wielka Lekcja WFu  

3 marca 2017 r. (piątek)
godziny zwiedzania 9:00-18:00

SCENA

godz. 10.40 – 10.55              Raz, dwa, trzy - teraz ZSP - 3
 organizator                             Zespół Szkół Ponadgimnazjlanych nr 3  

godz. 11.00 – 11.15               Biźnięta Syjamskie
organizator                              Zespół Szkół Rzemiosła w Łodzi 

godz. 11.40 – 11.55               Pokaz musztry wojskowej   
organizator                              Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi

godz. 12.00 – 12.15               Science is Fun    
organizator                              British International School of University of Lodz 

godz. 12.20 – 12.50              WIELKA LEKCJA CHEMII  
organizator                              Koło Naukowe POLIMER 

godz. 13.20 – 13.35              Występ Artystyczny   
organizator                              Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

godz. 14.00 – 14.40              Wręczenie nagród w biegu eduRun  
organizator                              Międzynarodowe Targi Łódzkie 

godz. 15.00 – 15.20              Pokaz taktyczny 
organizator                              Mundurowe Liceum Ogólnokształcące w Łodzi 

godz. 15.20 – 15.35              Pokaz judo  
organizator                              Międzynarodowa Szkoła Mistrzostwa Sportowego 

 

 SALA KONFERENCYJNA A

godz. 10.30 – 11.30               Łatwiej, lepiej skuteczniej - jak zdać maturę z matematyki 
prowadzenie:                          Wydawnictwo ELITMAT Dariusz Kulma                       

godz. 12.00 – 13.30              Konkurs "Co wiemy o mechatronice?" 
prowadzenie:                          ŁCDNiKP 

godz. 13.30 – 14.30              WIELKA LEKCJA EKOLOGII - EKO ŁÓDŹ CZYSTE MIASTO - SYSTEM                                                                                                 GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
prowadzenie:                          Wydział Gospodarki Komunalnej 

 SALA KONFERENCYJNA B

godz. 10.00 – 13.00              Wewnątrzszkolne systemy doradztwa zawodowego 
prowadzenie:                          ŁCDNiKP 

godz. 13.30 – 15.00              Studiuj i pracuj tak jak lubisz.  Jak studiując w WSIU zdobyć
                                                  pracę marzeń.

prowadzenie:                          Igor Derbis, student Artystycznej Grafiki Komputerowej WSIU

 

SALA KONFERENCYJNA C

godz. 12.00-13.00                 Rozszerzona oferta edukacyjna Prywatnego Liceum ABiS w Łodzi
                                                  - warsztaty dla młodzieży i  nauczycieli - przykłady dobrej praktyki 
prowadzenie:                          Prywatne Liceum ABiS i WODN w Łodzi 

 

PARKING HALI MOSiR i PARK KLEPACZA 

godz: 12:00                             II bieg eduRun 

DO POBRANIA: 

PROGRAM DLA NAUCZYCIELI 

PROGRAM DLA UCZNIÓW 

 

Program na dzień 22.02.2017