XX Łódzkie Targi Edukacyjne

Seminaria ŁCDNiKP

lcdnikp

Partnerem merytorycznym XX Łódzkich Targów Edukacyjnych jest Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, które jak co roku przygotowało cykl spotkań edukacyjnych. Konferencje, warsztaty i seminaria dedykowane są dyrektorom szkół, nauczycielom, rodzicom oraz uczniom.

Wydarzenia odbywające się w ramach XIX Łódzkich Targów Edukacyjnych 
organizowane przez 
Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

Czwartek, 2 marca 2017 r.

godz. 9.00                       Badanie predyspozycji manualno-motorycznych uczniów 
miejsce:                           Pracownia Edukacji Przedzawodowej ul. Franciszkańska 

godz. 9.30 - 12:00         Techniki coachingowe w edukacji i doradztwie zawodowym 
miejsce:                           Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

godz. 14.00 - 15:30        Część 1 
                                            Synteza treści kształcenia z zakresu bezpieczeństwa ogólnego oraz bezpieczeństwa i higieny                                                   pracy propozycje ŁCDNiKP 
miejsce:                            Pracownia BHP i Ergonomii ul. Franciszkańska 137 sala 3 

godz. 15.00                    Edukacja regionalna w świetlicy szkolnej. Zajęcia w grupie zróżnicowanej wiekowo  
miejsce:                           Szkoła Podstawowa nr 111 w Łodzi, ul. Jaracza 44/46

godz. 15.30 - 17:00        Część 2  
                                            Modelowe rozwiązania dydaktyczme w edukacji bhp/efekty wspólne dla zawodów w podstawie                                                 programowej kształcenia zawodowego 
miejsce:                            Pracownia BHP i Ergonomii ul. Franciszkańska 137 sala 3

godz. 16.00 - 18:30        Przez zabawę w kodowanie do programowania 
miejsce:                            ŁCDNiKP ul. Żeromskiego 115, budynek C, sala: 25,26 

godz. 16.00 - 18:30       Kreatywna edukacja geograficzna - konstruowanie interaktywnych quizów
miejsce:                            ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29

godz. 16.00 – 18.30      Metoda naukowa na lekcjach biologii, a osiągnięcia uczniów 
miejsce:                           II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi ul. Nowa 11/13 sala 103 

godz. 16.30 – 18.00      Rodzic świadomym doradcą zawodowym swojego dziecka 
miejsce:                           Zespół Szkół w Kurowicach 

 

Piątek, 3 marca 2017 r.

godz. 9.00 - 12:45         Praktyczne zastosowanie eksperymentu fizycznego 
miejsce:                           IX Liceum Ogólnokształcące w Łodzi ul. Padarewskiego 24 

godz. 10:00                    Przyjemne z pożytecznym - jak prowadzić zajęcia techniczne metodami aktywnymi
miejsce:                           Pracownia Edukacji Przedzawodowej ul. Franciszkańska 137 

godz. 10:00                    XV Konkurs Wiedzy Technicznej dla szkół podstawowych 
miejsce:                        
Pracownia Edukacji Przedzawodowej ul. Franciszkańska 137

godz. 10.00 - 13:00       Twórcze myślenie kluczem do kariery 
miejsce:                           ŁCDNiKP ul. Żeromskiego 115, budynek C sala 25 

godz. 11.30 - 13:30       Forum Dyrektorów Szkół Specjalnych 
miejsce:                           ŁCDNiKP ul. Kopcińskiego 29

 

W ramach XX Łódzkich Targów Edukacyjnych w terminie 27 lutego – 8 marca 2017 roku Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi przeprowadzi ok. 50 konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych i innych spotkań edukacyjnych. Szczegółowy harmonogram dostępny jest pod linkiem