XX Łódzkie Targi Edukacyjne

Zakres tematyczny

W dniach 2-3 marca 2017 zapraszamy do udziału XX Łódzkich Targów Edukacyjnych. Ideą Targów jest przedstawienie kompleksowej oferty edukacyjnej szkół, uczelni wyższych, ośrodków szkoleniowych, placówek zajęć pozaszkolnych oraz propozycji producentów środków dydaktycznych i wydawnictw edukacyjnych.

Po raz pierwszy do dyspozycji naszych gości zostanie oddana Strefa Kariery. Umożliwi to nawiązanie współpracy pomiędzy osobami poszukującymi praktyk, staży oraz pracy a pracodawcami. Nowością tegorocznej edycji wydarzenia będzie Strefa Rozwoju i Nauki przez Zabawę, gdzie swoja ofertę prezentować będą m.in.: centra nauki, planetaria i eksperymentaria, ośrodki edukacji ekologicznej, wydawnictwa naukowe i akademickie oraz instytucje szkoleniowe, które prowadzą kursy m.in. szybkiego czytania i zapamiętywania.

 

Zakres tematyczny XX ŁÓDZKICH TARGÓW EDUKACYJNYCH:

 1. Oferta szkół publicznych i niepublicznych
  1.1. Gimnazja
  1.2. Szkoły ponadgimnazjalne
  1.3. Szkoły policealne
  1.4. Szkoły wyższe
  1.5. Szkoły zawodowe (wszystkie poziomy)
  1.6. Zagraniczne szkoły wyższe
 2. Szkoły i kursy zawodowe dla dorosłych
 3. Oferta zajęć pozaszkolnych
  3.1. Domy, ośrodki kultury
  3.2. Szkoły i ogniska muzyczne
  3.3 Szkoły tańca
  3.4. Ośrodki sportowo-rekreacyjne
  3.5. Kluby sportowe
  3.6. Pracownie działań twórczych
  3.7. Uniwersytety dla dzieci
  3.8. Świetlice środowiskowe
 4. Strefa Kariery
  4.1. Pracodawcy oferujący praktyki i staże zawodowe, praktyki studenckie oraz oferty pracy
  4.2. Pracodawcy współpracujący i planujący nawiązanie współpracy ze szkołami zawodowymi w celu wprowadzenia dedykowanych programów praktyk zawodowych
  4.3. Publiczne służby pracy (publiczne organy zatrudnienia, powiatowy i wojewódzki urząd pracy)
  4.4. Ochotnicze Hufce Pracy
  4.5. Agencje zatrudnienia (pośrednictwa pracy, pośrednictwa do pracy za granicą u pracodawców zagranicznych, poradnictwa zawodowego, doradztwa personalnego i pracy tymczasowej)
  4.6. Publiczne i niepubliczne instytucje szkoleniowe
  4.7. Instytucje dialogu społecznego na rynku pracy (m.in. organizacje związków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych)
  4.8 Jednostki i ośrodki wspierania edukacji zawodowej i ustawicznej
  4.9. Agencje pośrednictwa pracy i studiów za granicą
  4.10.Wydawnictwa i portale internetowe
 5. Salon Innowacyjna Szkoła
  5.1. Wyposażenie placówek oświatowych
  5.2. Infrastruktura i wyposażenie sal gimnastycznych i placów zabaw
  5.3. Multimedia i oprogramowanie dla szkół
 6. Strefa Kreatywności przez Zabawę
  6.1. Centra nauki
  6.2. Planetaria i eksperymentaria
  6.3. Wydawnictwa naukowe i akademickie
  6.4. Gry logiczne, quizy wiedzy
  6.5. Testy na inteligencję
  6.6. Łamigłówki logiczne
 7. Oferta Edukacji Ekologicznej
  7.1. Parki narodowe
  7.2. Parki krajobrazowe
  7.3. Parki edukacyjno-rozrywkowe
  7.4. Instytucje państwowe i prywatne organizujące zajęcia z edukacji ekologicznej
  7.5. Nadleśnictwa
  7.6. Ścieżki dydaktyczne
  7.7. Centra Edukacji Ekologicznej
  7.8. Fundacje
 8. Poradnie, placówki specjalistyczne
 9. Szkoły językowe
 10. Biura podróży z ofertą dla szkół
 11. Fundacje i stowarzyszenia