Targi Efektywności Energetycznej i OZE

Konferencja OZE DLA OGRANICZANIA EMISJI

logotypyKonf

 23 listopada 2016 r.
sala konferencyjna A i B (II pietro), hala Expo-Łódź

Podczas Targów Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii, 23 listopada 2016 roku, odbędzie się Konferencja OZE DLA OGRANICZANIA EMISJI.

Celem konferencji jest przekazanie wiedzy na temat możliwości zastępowania konwencjonalnych źródeł energii odnawialnymi, podniesienie świadomości i zwrócenie uwagi władz lokalnych, instytucji, przedsiębiorców oraz mieszkańców województwa łódzkiego na możliwości ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i kosztów energetycznych poprzez zastosowanie innowacyjnych technologii oraz pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Konferencja pozwoli na zapoznanie się z podstawami planowania gospodarki energetycznej dla poprawy jakości powietrza, praktycznym wykorzystaniem energii z rozproszonych źródeł energii, możliwościami integracji rozwiązań technologicznych dla ograniczania emisji w gminach, firmach czy wspólnotach mieszkaniowych. Przedstawione zostaną również możliwości dofinansowania dla OZE oraz finansowania inwestycji z preferencyjnych kredytów. Tematyka konferencji dotyczyć będzie także termomodernizacji budynków dla zwiększenia efektowności energetycznej, wygenerowania oszczędności. Zaprezentowane zostaną także innowacyjne rozwiązania w nowym budownictwie – domy pasywne i zeroenergetyczne. Uczestnicy Konferencji poznają również inteligentne rozwiązania transportowe dla poprawy jakości powietrza.

Wydarzenie zakłada dyskusję o wyzwaniach, przed którymi staje sektor energetyki odnawialnej w województwie łódzkim i ma służyć wymianie opinii i informacji na temat perspektyw i obserwowanych trendów rozwojowych sektora, a także nowych rozwiązań technicznych i wyników prac badawczo – rozwojowych. Konferencja obejmować będzie również praktyczne aspekty realizacji inwestycji w odnawialne źródła energii, dobre praktyki w pozyskaniu decyzji środowiskowej na przykładzie konkretnych projektów z naszego regionu, najnowsze technologie wykorzystywane w energetyce odnawialnej, sposoby zwiększania przychodów z produkcji zielonej energii.

Konferencja OZE DLA OGRANICZANIA EMISJI to promocja branży energetyki odnawialnej i zachęcenie do inwestycji w tym obszarze. Uczestnikom Konferencji przedstawimy kluczowe etapy przygotowania inwestycji do realizacji, nowe technologie dla modernizacji obiektów i najlepsze metody inwestycyjne. Wydarzenie to stanowić będzie także naturalne miejsce do wymiany doświadczeń i przedstawienia nowych możliwości rozwoju łódzkiego rynku energetycznego, jak również zwiększać będzie poziom wiedzy o OZE i dostarczać wiedzy na temat praktyk dla poprawy jakości powietrza.

Organizatorem Konferencji jest Urząd Marszałkowski w Łodzi, Departament Przedsiębiorczości oraz Politechnika Łódzka.

 

Projekt współfinansowany ze środków:
3LOGOTYPY pl kolor 002