Targi Efektywności Energetycznej i OZE

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki

Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Łódzki

Łódzki Oddział Stowarzyszenia Elektryków Polskich obejmuje patronat nad Targami.

Stowarzyszenie Elektryków Polskich powstało w 1919 roku. Oddział Łódzki był obok Oddziałów Warszawskiego, Krakowskiego i Lwowskiego jednym z członków założycieli.

Obecnie Oddział Łódzki liczy ponad 900 członków indywidualnych oraz 4 członków wspierających. Zrzesza elektryków wszystkich specjalności: profesorów, inżynierów i techników.

Od początku swego istnienia jednym z celów działalności Oddziału Łódzkiego SEP jest m.in. podnoszenie wiedzy naukowo - technicznej w zakresie elektryki, dotyczącą wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego z uwzględnieniem uwarunkowań ekologicznych. Zadania te realizuje poprzez organizację konferencji, sympozjów, szkoleń oraz prezentacji promocyjnych urządzeń i usług z dziedziny elektryki, elektroniki i informatyki.

W naszym Oddziale prowadzimy kursy dla osób przygotowujących się do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie dozoru i eksploatacji, urządzeń elektrycznych wraz z pomiarami oraz szkolenia specjalistyczne.
Przeprowadzamy egzaminy oraz wydajemy świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się dozorem i eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych (Grupa 1), energetycznych (Grupa 2) i gazowych (Grupa 3) (art. 54 Ustawy Prawo Energetyczne).
W ramach Ośrodka Rzeczoznawstwa wykonujemy ekspertyzy, projekty, raporty ochrony środowiska, instrukcje obsługi, prace studialne oraz naukowo - badawcze dla firm oraz instytucji z regionu łódzkiego, osób prywatnych i na eksport.
Udzielamy rekomendacji na najwyższej jakości wyroby i usługi w dziedzinie elektryki.

http://www.seplodz.pl/