Targi Efektywności Energetycznej i OZE

Cel wydarzenia

 Rozwój inwestycji odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej to sposób przede wszystkim na ochronę środowiska i ograniczenie niskiej emisji. Podczas Targów zaprezentowane zostaną źródła energii dla niskoemisyjnej gospodarki do 10MW dla osób indywidualnych, firm, samorządów, instytucji publicznych i branżystów w celu najefektywniejszego gospodarczo osiągnięcia 3X20 tj. 20% redukcji emisji gazów cieplarnianych, 20% zwiększenia efektywności energetycznej i 20% udziału OZE.

Celem Targów Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł Energii jest prezentacja i wspieranie implementacji innowacyjnych rozwiązań z zakresu właściwego gospodarowania energią, technologii służących optymalizacji jej zużycia, termomodernizacji obiektów, podnoszenia efektywności energetycznej oraz wytwarzania energii z „czystych źródeł”. Zakres targów obejmować będzie także ofertę doradztwa i finansowania inwestycji przyjaznych dla środowiska w kontekście przyznanych regionowi łódzkiemu środków finansowych na lata 2014-2020. Prezentacja targowa obejmować będzie rozwiązania i technologie mające pozytywny wpływ na rozwój energetyki w Polsce, a także będzie platformą aktywnej edukacji w zakresie poszanowania energii i ochrony środowiska.