Targi Efektywności Energetycznej i OZE

Zakres towarowy

1. Technologie pozyskiwania, wytwarzania, magazynowania i przesyłania  energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych:

1.1. Biogaz
1.2. Biomasa
1.3. Energia słoneczna
1.4. Fotowoltaika
1.5. Energia wodna    
1.6. Energia wiatrowa
1.7. Energia geotermalna
1.8. Pompy ciepła
1.9. Biopaliwa płynne

2. Efektywne wykorzystywanie energii

2.1. Inteligentne i energooszczędne budynki
• Budynek pasywny
• Budynek dodatni energetycznie
• Budynek zero energetyczny
• Budynek niskoenergetyczny
• Budynek aktywny
2.2. Energooszczędne rozwiązania techniczne w budownictwie
2.3. Inteligentne i nowoczesne technologie oświetleniowe
2.4. Alternatywne rodzaje transportu
• Pojazdy elektryczne
• Pojazdy hybrydowe

3. Dystrybucja energii i energooszczędne sieci

3.1. Inteligentne sieci i rozwiązania informatyczne dla sektora OZE
3.2. Inteligentne systemy pomiarowe
3.3. Magazynowanie energii

4. Usługi

4.1. Doradztwo energetyczne i finansowe
4.2. Finansowanie
4.3. Certyfikacja
4.4. Ochrona środowiska w energetyce
4.5. Dostawcy energii
4.6. Media, stowarzyszenia, organizacje branżowe i klastry