XXII Targi – Regiony Turystyczne NA STYKU KULTUR

Roman Dobrzyński

Roman Dobrzyński

"Nepal inaczej"

Dobrzynski Roman 3m

 

1.    Pisarz, dziennikarz, podróżnik – absolwent Wydziału Prawa oraz Wydziału Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.  Pracę dziennikarska rozpoczął w 1965 roku. Wkrótce opublikował książkę „Hiszpania z Elementarza” –  pierwszy po wojnie zbiór reportaży o Hiszpanii oparty na własnych obserwacjach. Dwumiesięczną  podróż do Hiszpanii odbył na polskim skuterze marki „Osa”. Problematyka iberyjska a następnie latynoamerykańska stała się głównym przedmiotem jego twórczości. Opublikował osiem książek z tego zakresu tematycznego. W 1987 roku otrzymał prestiżową nagrodę „Srebrny Globus” za książkę „Portugalia”. W 1980 roku został uznany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich za najlepszego publicystę w zakresie problematyki międzynarodowej.

2.    Reżyser filmów dokumentalnych, reporter telewizyjny – od 1973 roku stale związany z I programem Telewizji Polskiej. Był wielokrotnie wędrownym korespondentem TVP, najczęściej w Ameryce Łacińskiej. Zrealizował około 200 filmów dokumentalnych i reportaży filmowych, większość z własnymi zdjęciami. Był świadkiem wielu ważnych wydarzeń historycznych, jak rewolucja w Portugalii; wojny domowe w Nikaragui, Salwadorze i Gwatemali; upadek dyktatur w Hiszpanii, Chile, Brazylii. Po 1989 roku skierował uwagę na kraje Europy środkowo-wschodniej. W 1990 był kilkakrotnie w Rumunii, następnie w Estonii, na Litwie, Białorusi i Ukrainie, skąd ukazywał również sytuację ludności polskiej.

3.    Esperantysta – poliglota zwraca uwagę na problem językowy w świecie oraz na Esperanto jako doskonały środek porozumienia międzynarodowego. Jako propagator Esperanta podkreśla polski rodowód tego wynalazku. Roman Dobrzyński jest działaczem znanym w ruchu esperanckim. Był przewodniczącym Polskiej Młodzieży Esperanckiej (PEJ), wiceprzewodniczącym Światowej Organizacji Młodzieży Esperanckiej (TEJO). W 1986 roku został wybrany na prezesa Polskiego Związku Esperantystów. W tej roli był czołowym organizatorem Światowego Kongresu Esperanta, który odbył się w lipcu 1987 r. w Warszawie w setną rocznicę narodzin języka międzynarodowego. Był to największy kongres w historii ruchu esperanckiego, zgromadził 6 tysięcy osób z 64 krajów. W 1989 roku został wybrany na wiceprezesa Światowego Związku Esperanta (UEA) a w 2005 r. otrzymał tytuł honorowego członka UEA.

4.     Esperanto jest drugim, obok polskiego,  językiem twórczości Romana Dobrzyńskiego. Opublikował setki artykułów w prasie esperanckiej i zrealizował kilkadziesiąt filmów z komentarzami w języku międzynarodowym. Za film „Japana Printempo” (Japońska Wiosna) o ruchu kulturowym  Oomoto otrzymał w Kopenhadze w 2011 r. I nagrodę na Konkursie Sztuk Pięknych Światowego Związku Esperanta. Na ten sam temat opublikował w 2013 r. książkę „Rakontoj el Oomoto” (Opowieści z Oomoto). Owocem jego rocznego pobytu w Brazylii jest książka na temat ośrodka opieki nad dziećmi „Bona Espero” (Dobra Nadzieja) prowadzonym przez desperantystów. Największy rozgłos przyniosła mu książka, którą zadebiutował w literaturze esperanckiej. Jest to „La Zamenhof-strato” (Ulica Zamenhofa)”, napisana w formie wywiadu z prof. Ludwikiem Zaleskim-Zamenhofem, wnukiem twórcy Esperanta, światowej sławy inżynierem, budowniczym unikatowych obiektów na lądzie i morzu. Książka opowiada o twórcy języka międzynarodowego oraz o tragicznych losach wojennych rodziny Zamenhofów; wydana na Litwie w 2003 r w języku międzynarodowym stała się podstawą przekładów na kilkanaście języków. Ukazało się już 14 wersji językowych.
5.    Podróżnik – uważa przemieszczanie się z miejsca na miejsce nie jako cel sam w sobie, lecz jako środek autopsyjnego poznawania świata. Odwiedził wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktyki, o której napisał pracę magisterską z zakresu prawa międzynarodowego.  Jako dziennikarz telewizyjny zajmował się głównie przestrzenią iberoamerykańską w kontekście społeczno-politycznym, lecz w swych podróżach po Półwyspie Iberyjskim oraz Ameryce Łacińskiej odkrywał dla telewidzów i czytelników zjawiska i obiekty kultury tych rejonów. W 1986 roku uczestniczył w Światowym Kongresie Esperanta w Pekinie, co dało początek jego podróżom po Dalekim Wschodzie. Był wielokrotnie w Chinach, Japonii, Wietnamie, Mongolii. Aktualnie wybiera się do Nepalu. Wszystkie podróże azjatyckie realizuje  za pośrednictwem kontaktów z miejscowymi esperantystami.    

Zapraszamy na spotkanie z Romanem Dobrzyńskim

27 lutego (sobota) godz. 10.15 - 11.45

Sala konferencyjna B