VIII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD

Forum Bioróżnorodności

 

forum bioroznorodnosci logo new

Forum Bioróżnorodności
pt.: „Wymagania konsumentów szansą dla Bioróżnorodności„

Miejsce: Hala Expo-Łódź, al. Politechniki 4.    
Termin forum: 2.10.2015
Godzina: od 13.30 do 17:00

PROGRAM:    

Moderatorzy:           dr inż. Sylwester Lipski - Prezes Polskiej Izby Technologii i Wyrobów Naturalnych           
                                Jacek A. Lupa – Zastępca Dyrektora Centrum Dworactwa Rolnego w Brwinowie
  
godz. 13.30            Otwarcie Forum.
prowadzenie:          Katarzyna Drobińska, Prezes Zarządu Międzynarodowych Targów Łódzkich
    

                                Wspólna Polityka Rolna UE - wprowadzenie do problematyki Forum
prowadzenie:          Stephen Meredith, IFOAM EU Group

godz. 13:40           Czy jest szansa zatrzymać spadek jakości żywności?

 • rozumienie znaczenia wpływu gleby na odporność roślin, a konsekwencji ilości i jakości plonów;
 • znaczenie bioróżnorodności gleby, a zawartość materii organicznej, próchnicy i łatwo dostępnych składników pokarmowych;
 • co wyzwala lub ogranicza potrzebę stosowania środków ochrony roślin;
 • biofilm a jakość i trwałość przechowywanych płodów rolnych.

godz. 14:45           Trendy konsumenckie wyzwaniem dla nauki i doradztwa rolniczego.

 • trendy konsumenckie na przestrzeni ostatnich lat;
 • najnowsze wskazania nauki, dotyczące wartości odżywczej płodów rolnych;
 • „Szansa na zdrowe plony - możliwości biologicznej ochrony roślin i jej przyszłość”
 • doradztwo rolnicze, głównym narzędziem transferu wiedzy i innowacji, a zarazem element przekazu preferencji konsumentów.

godz. 16:00            Systemy oznakowania żywności ich wpływ na decyzje wytwórców i konsumentów.

 • rodzaje i znaczenie Certyfikatów;
 • Certyfikat, potwierdzeniem jakości wyrobów;
 • oznakowanie wyrobów oraz możliwość weryfikacji przez konsumenta.

godz. 16:45-17.00    Podsumowanie i zakończenie forum.

 

program aktualny na dzień 17.09.2015