VIII Międzynarodowe Targi Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2015r.

VIII Ogólnopolski Konkurs na „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2015 r.” ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Organizatorem Konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach pn. „ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”. W konkursie może brać udział każdy Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego (WODR), który może zgłosić każdego rolnika do udziału w konkursie zgodnie z regulaminem.

Laureatów  VIII Ogólnopolskiego Konkursu na 
„Najlepsze gospodarstwo Ekologiczne „2015”
poznamy 2.10.2015 r.
podczas VIII MIędzynarodowych Targów Żywności Ekologicznej i Regionalnej NATURA FOOD

 

SZCZEGÓŁYhttp://www.minrol.gov.pl/Jakosc-zywnosci/Rolnictwo-ekologiczne/Konkursy

 
 

 

min rol