XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne

Forum Pracodawcy

5 marca 2015 r. godz. 11.00 - 14.30
sala konferencyjna A

Forum pracodawców
Organizator - Łodzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

SALA KONFERENCYJNA A

godz. 11.00 – 14.30    Forum pracodawców
koordynator:                 Barbara Kapruziak, ŁCDNIKP w Łodzi
Wprowadzenie:           Rola Unii Europejskiej we wspieraniu edukacji w Łódzkiem    
prowadzenie:               Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

Inwestycja w kapitał ludzki gwarancją rozwoju regionu. Efekty wdrażania PO KL 2007-2013
oraz możliwości wsparcia edukacji  w ramach RPO WŁ 2014-2020
prowadzenie:               Zbigniew Gwadera, Dyrektor Departamentu Europejskiego Funduszu
                                       Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Współdziałanie pracodawców z edukacją w realizacji przedsięwzięć współfinansowanych z środków UE.
prowadzenie:              Ewa Fijałkowska - wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Łodzi

Erasmus+ Edukcja Szkolna, Kształcenie i Szkolenia Zawodowe
prowadzenie:              Barbara Wrąbel, Anna Koludo, ŁCDNiKP

Organizacja procesu kształcenia w firmach – dobre praktyki współpracy Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, pracodawców i szkół zawodowych. Dobre praktyki kształcenia modułowego i dualnego we współpracy z pracodawcami Partnerstwo Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego – Powiatowy Urząd Pracy – dyskusja panelowa, pracodawcy, przedstawiciele edukacji

Pytania do dyskusji:

  • W jaki sposób pracodawcy współpracują z edukacją? (m.in. organizacja procesu uczenia się)
  • O jakie obszary można rozwinąć zakres współpracy z pracodawcami, aby poszerzyć perspektywy zatrudnienia absolwentów szkół zawodowych (branżowe sieci współpracy)?
  • Jakie korzyści przyniesie włączenie się pracodawców w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe?

Współdziałanie pracodawców w procesie doradztwa zawodowego
prowadzenie:            Małgorzata Sienna, Kierownik Ośrodka Doradztwa Zawodowego ŁCDNiKP,

Rola pracodawców w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe
prowadzenie:            Marek Szymański, Kierownik Wydziału Egzaminów Zawodowych OKE

 

Zawarcie porozumienia EDUKACJA-RYNEK PRACY. Informacja o  Radzie Ekspertów Edukacji Zawodowej.