XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne

Program imprez towarzyszących


PROGRAM
XVIII Łódzkich Targów Edukacyjnych

Czwartek, 5 marca 2015 r.
10:00-18:00

SCENA

godz. 9.30 – 10.00      Uroczyste otwarcie XVIII Łódzkich Targów Edukacyjnych,
                                       Salonu  Pracodawcy oraz Salonu Edukacji Ekologicznej

godz. 11.00 – 11.30    Pokazy Studenckiego Koła Naukowego Chemików
prowadzenie:               Uniwersytet Łódzkie

godz. 11.30 – 12.00    Prezentacja zawodów na wesoło
prowadzenie:                Zespół Szkół Rzemiosła

godz. 12.00 – 12.15    Pokaz Tańca
prowadzenie:                Urban Dance Zone

godz. 12.15 – 12.45    Pokaz sztuk walki i samoobrony, jakze
koordynator:                  Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Łodzi

godz. 12.45 - 13.00    Pokaz Mody
prowadzenie:               Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

godz. 13.00 – 13.15    Pokaz Tańca
prowadzenie:                Urban Dance Zone

godz. 13.15 - 13.45    Sekcja Aikido, Ving Tsun Kung Fu
organizator:                  Fundacja Surei No Mon

godz. 13.45 - 14.00    Prezentacja zawodów na wesoło
prowadzenie:               Zespół Szkół Rzemiosła

godz. 14.00 – 14.15    Pokaz Tańca
prowadzenie:                Urban Dance Zone

godz. 15.00 – 15.30    Pokaz Kung-Fu
organizator:                   Łódzka Szkoła Chow Gar Kung-Fu

godz. 15.30 – 16.00    Pokaz edukacji artystycznej
organizator:                   Pracownia OKO

godz. 16.00 - 16.45    Prezentacja przykładowej lekcji fotografii pt. " PORTRET"
prowadzenie:               Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

SALA KONFERENCYJNA A

godz. 11.00 – 14.30    Forum pracodawców - szczegółowy program
organizator:                  Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi
                                      
                                       Wprowadzenie - Rola Unii Euopejskiej we wspieraniu edukacji w Łódzkiem    

                                       prowadzenie:             Joanna Skrzydlewska, Członek Zarządu Województwa Łódzkiego

SALA KONFERENCYJNA B

godz. 10.00 – 10.45      Jestem lepszym kandydatem - warsztaty
organizator:                    mgr Anna Krasnova, Uniwersytet Łódzki

godz. 10.55 - 11.40       Autoprezentacja bez tajemnic - warsztaty
organizator:                    mgr Anna Krasnova, Uniwersytet Łódzki

godz. 11.50 - 12.35       Kim jestem? Analiza własnej osobowości pod względem wyboru przyszłego zawodu - warsztaty
organizator:                    mgr Anna Krasnova, Uniwersytet Łódzki

godz. 13.30 – 15.30     Dobre praktyki kształcenia zawodowego modułowego i dualnego - konferencja
koordynator:                   Donata Andrzejczak, ŁCDNIKP w Łodzi

godz. 15.30 – 16.30     Organizacja wypoczynku letniego i zimowego uczniów w świetle przepisów oświatowych
prowadzenie:                 Janusz Pietruszewski, Kuratorium Oświaty w Łodzi

Piątek, 6 marca 2015 r.
9:00-18:00

SCENA

godz. 10.30-11.00      Sekcje Jujitsu, Iaido
organizator:                  Fundacja Surei No Mon

godz. 11.00 – 11.15    Pokaz Tańca
prowadzenie:               Urban Dance Zone

godz. 11.15 – 11.45    Pokazy Studenckiego Koła Naukowego Chemików
prowadzenie:               Uniwersytet Łódzki

godz. 11.45 – 12.15    Prezentacja zawodów na wesoło
prowadzenie:                Zespół Szkół Rzemiosła

godz.12.15 – 12.45    Sekcje Kobudo, Judo
organizator:                  Fundacja  Surei No Mon

godz. 12.45 - 13.00    Pokaz mody
prowadzenie:               Zespołu Szkół Przemysłu Mody w Łodzi

godz. 13.00 – 13.15    Pokaz Tańca
prowadzenie:                Urban Dance Zone

godz. 13.15 – 13.30    Prezentacja zawodów na wesoło
prowadzenie:                Zespół Szkół Rzemiosła

godz.14.00 – 14.30     Pokaz Kung-Fu
organizator:                   Łódzka Szkoła Chow Gar Kung-Fu

godz. 14.30 – 15.00    Pokazy edukacji artystycznej
organizator:                  Pracownia OKO

godz. 15.00 – 15.15    Pokaz Tańca
prowadzenie:                Urban Dance Zone

SALA KONFERENCYJNA A

godz. 9.00 – 10.00        Studia w Angli - Yes you can - warsztaty kariery międzynarodowej
koordynator:                    Centrum Informacyjne, www.studiawanglii.pl 

godz. 10.00 – 12.00     Kariera edukacyjna i zawodowa – warsztaty dla uczniów
koordynator:                   Małgorzata Redlicka, ŁCDNiKP w Łodzi

godz. 12.00 – 13.00    Sytuacja na rynku pracy w regionie łódzkim w świetle wybranych wyników
                                        analiz i badań, Obserwatorium Rynku Pracy dla edukacji
koordynator:                  Anna Gębarowska-Matusiak, ŁCDNiKP w Łodzi

godz. 13.00 – 15.00     Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne w kształceniu zawodowym
                                         - seminarium
koordynator:                   Joanna Orda, ŁCDNiKP w Łodzi

SALA KONFERENCYJNA B

godz. 10.00 – 12.30    Edukacja i sukces na rynku pracy – debata a przyszłość - szczegółowy program
organizator:                  Urząd Miasta Łodzi- Wydział Edukacji

godz. 13.00 – 18.00    Gry edukacyjne i gamifikacja w procesie nauczania - szczegółowy program

SALA KONFERENCYJNA C

godz. 9.00 – 9.45          Etyka Internetu, dr Kaja Zapędowska-Kling
organizator:                    Uniwersytet Łódzki

godz. 10.00 – 10.45     Sztuka skutecznych negocjacji, dr Michał Klonowski
organizator:                    Uniwersytet Łódzki

godz. 11.00 – 11.45      Twój rozwój- twoja szansa, dr Agata Włodarska
organizator:                    Uniwersytet Łódzki

godz. 12.00 – 12.45     Strach się bać? Czy Polacy i Niemcy mogą ze sobą współpracować mimo
                                          negatywnych stereotypów i tragicznej przeszłości?
organizator:                    dr Joanna Ciesielska-Kilikowska, Uniwersytet Łódzki

godz. 13.00 – 13.45      O miłości bez serca, czyli jak zmieniło się pismo chińskie w XX w.
organizator:                    mgr Tomasz Jurczyk, Uniwersytet Łódzki

godz. 14.00 – 15.00     Studia w Anglii – Yes you can – warsztaty kariery międzynarodowej
organizator:                    Centrum Informacyjne, www.studiawanglii.pl

godz. 16.00 – 18.00     Najnowsze trendy w nauce języków obcych – konferencja
organizator:                    dr Grzegorz Śpiewak, mgr Andrzej Sławiński ATAS

Wydarzenia odbywające się w ramach XVIII Łódzkich Targów Edukacyjnych
organizowane przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi

Czwartek, 5 marca 2015 r.

godz. 9.00 – 12.00    Badanie predyspozycji manualno-motorycznych uczniów
                                     - modelowe zajęcia edukacyjne, Krzysztof Makowski
miejsce:                      Pracownia Edukacji Przedzawodowej Łódź,  ul. Franciszkańska 137

godz. 11.00 – 13.00    Oczekiwane   kompetencje   zawodowe   pracownika służby   bhp
                                       w kontekście potrzeb rynku pracy - sesja metodyczna, Zdzisław Anglart
miejsce:                       Pracownia BHP i Ergonomii Łódź, ul. Franciszkańska 137,  sala 16

godz.12.00 – 15.00    Drzwi Otwarte w ROEM - Prezentacje nowoczesnych stanowisk
                                      techniczno-dydaktycznych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.
                                      Mechatronika w praktyce, Jadwiga Morawiec
miejsce:                      Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej ŁCDNiKP Łódź,
                                      ul. Kopcińskiego 29, sala 14

godz.12.30 – 14.00    It was done - modelowe zajęcia edukacyjne, Sławomir Jaraszkiewicz
miejsce:                       Publiczne Gimnazjum nr 3 ul. Zacisze 7/9

godz.13.00 – 15.00    Współczesne zalecenia w posługiwaniu się głosem w pracy pedagogicznej
                                      -spotkania konsultacyjne, Monika Korzon
miejsce:                      Pracownia BHP i Ergonomii Łódź,  ul. Franciszkańska 137,  sala 16

godz.15.00 – 18.00    Zrozumieć poezję. Jak przygotować ucznia do interpretacji utworu lirycznego
                                      - warsztaty, Jolanta Kaleta-Spychalska
miejsce:                      Publiczne Gimnazjum nr 6, Łódź, ul. Limanowskiego 24a

godz.15.00 – 19.00    Origami modułowe - warsztaty, Danuta Węgrowska
miejsce:                       ZSO Nr 8 ul. Czernika 1/3

godz.15.30 – 18.00    Konstruowanie narzędzi do diagnozy edukacyjnej na IV etapie
                                       edukacyjnym - warsztaty metodyczne, Jacek Pachelski
 miejsce:                      II Liceum Ogólnokształcące, ul. Nowa 11/13, sala 103

godz.15.30 – 18.30    Najnowsze osiągnięcia neurolingwistyczne w nauczaniu-uczeniu
                                      się języków obcych - warsztaty, Ewa Ciemnicka
miejsce:                      Szkoły Społeczne TowarzystwaOświatowego Edukacja Łódź,
                                      ul. Inżynierska 2/4

godz.16.00 – 18.00    Łódzkie rody fabrykanckie- warsztaty metodyczne, Piotr Machlański
 miejsce:                      Centrum Fotografii Krajoznawczej PTTK Łódź, ul. Wigury 12 A

godz.16.00 – 18.30    Rola gier i zabaw dla budowania więzi międzypokoleniowej. Spotkanie
                                       edukacyjne w ramach projektu CMK pt. „Nasza Szafa”
                                      - seminarium, Barbara Muras
miejsce:                       Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi ul. Piotrkowska 282, skansen, domek nr 6

godz.16.30 – 19.00    Szpinak, marchewka, rzodkiewka…Apteka muzyczna - warsztaty,
                                       Aldona Danielewicz-Malinowska
miejsce:                       Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1, Łódź, ul. Czajkowskiego 14

Piątek, 06 marca 2015 r.

godz. 9.00-15.00       Fizyka zabawek, fizyka w domowej kuchni - warsztaty, Włodzimierz Nawrocki
miejsce:                      IX LO w Łodzi ul. Paderewskiego 24

godz. 10.00-12.00    XIII Konkurs Wiedzy Technicznej dla szkół podstawowych - konkurs, Barbara Preczyńska
miejsce:                     Pracownia Edukacji Przedzawodowej Łódź, ul. Franciszkańska 137

godz. 10.00-12.15    „Pozwólmy uczniom myśleć, czyli wykorzystanie niekonwencjonalnych narzędzi
                                     na zajęciach technicznych”- prezentacja dydaktyczna, Bożena Piekarska
miejsce:                     Pracownia Edukacji Przedzawodowej Łódź, ul. Franciszkańska 137

godz. 13.00-15.00    Metody aktywizujące w edukacji dla bezpieczeństwa - spotkania konsultacyjne, Zdzisław Anglart
miejsce:                     Pracownia BHP i Ergonomii Łódź, ul. Franciszkańska 137,  sala 16

godz. 13.00-17.00     Festiwal Kreatywności Nauczycielski środek dydaktyczny w edukacji z
                                     małego dziecka (wystawa), Anna Koralewska
miejsce:                     ŁCDNiKP  Łódź, ul. Żeromskiego 115, sala 29

godz. 14.00-16.30    Mistrzostwa Nauczycieli wychowania fizycznego.Organizujemy turniej tenisa stołowego 
                                    systemem mieszanym, sędziowanie - warsztaty, Teresa Libiszewska-Gozdan
miejsce:                     Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15 Łódź,  ul. Kopcińskiego 5/11

godz. 14.30-16.00    Sposoby wyzwalania aktywności uczących się zgodnie z nowoczesnymi trendami
                                     kształcenia - konferencja metodyczna, Hanna Derewlana
miejsce:                      ŁCDNiKP  Łódź, ul. Żeromskiego 115, aula

godz. 15.30-18.00    Dlaczego warto uczyć się filozofii? - konferencja, Ewa Sztombka
miejsce:                     XXIII LO,  ul. Piłsudskiego 159

godz. 15.30-18.30    DELF JUNIOR- DELF PRIM (kryteria oceny) - seminarium, Włodzimierz Glamaciński
miejsce:                     Alliance Francaise Łódź Manufaktura Łódź, ul. Drewnowska 58a

godz. 15.30-18.30     Zasady wychowania i kształcenia dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością
                                     intelektualną - konferencja, Marcin Wojtasik
miejsce:                     Wydział Katechetyczny Kurii Metropolitalnej Łódzkiej, ul. ks. I . Skorupki 3


W ramach XVIII Łódzkich Targów Edukacyjnych w terminie  17 lutego – 11 kwietnia 2015 roku Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego W Łodzi przeprowadzi ok. 50 konferencji, seminariów, warsztatów metodycznych i innych spotkań edukacyjnych. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie: www.tagiedukacyjne.com oraz www.wckp.lodz.pl