XVIII Łódzkie Targi Edukacyjne

Zakres targów

W dniach 5-6 marca 2015 zapraszamy do udziału XVIII Łódzkich Targów Edukacyjnych. Ideą Targów jest przedstawienie kompleksowej oferty edukacyjnej szkół, uczelni wyższych, ośrodków szkoleniowych, placówek zajęć pozaszkolnych oraz propozycji producentów środków dydaktycznych i wydawnictw edukacyjnych.

Do zaprezentowania swojej oferty zachęcamy w szczególności:

1. Oferta szkół publicznych i niepublicznych

   1.1. Gimnazja

   1.2. Szkoły ponadgimnazjalne

   1.3. Szkoły policealne

   1.4. Szkoły wyższe

   1.5. Szkoły zawodowe (wszystkie poziomy)

   1.6. Zagraniczne szkoły wyższe

2. Szkoły i kursy zawodowe dla dorosłych

3. Ośrodki szkoleniowe i doradcze - kształtowanie ścieżki kariery

4. Oferta zajęć pozaszkolnych

   4.1. Domy, ośrodki kultury

   4.2. Ogniska muzyczne szkoły tańca

   4.3. Ośrodki sportowo-rekreacyjne

   4.4. Pracownie działań twórczych

   4.5. Uniwersytety dla dzieci

   4.6. Świetlice środowiskowe

5. Oferta Edukacji Ekologicznej

   5.1. Parki Narodowe

   5.2. Parki Krajobrazowe

   5.3. Parki edukacyjno-rozrywkowe

       5.4. Instytucje państwowe i prywatne organizujące zajęcia z edukacji ekologicznej

   5.5. Nadleśnictwa

   5.6. Ścieżki dydaktyczne

   5.7. Centra Edukacji Ekologicznej

   5.8. Fundacje

   5.9. Inne

6. Poradnie, placówki specjalistyczne

7. Szkoły językowe

8. Biura podróży z ofertą dla szkół

9. Fundacje i stowarzyszenia

10. Przedsiębiorstwa współpracujące i planujące nawiązanie współpracy ze szkołami zawodowymi
       w celu wprowadzenia dedykowanych programów praktyk zawodowych

11. Inne

 

Kierownik projektu
Agata Szczepaniak
e-mail: 
tel. 42 632 69 86, +48 603 172 934
fax. 42 674 15 01