Krzysztof Maciaszczyk – Prezes Zarządu
Barbara Klatka – Członek Zarządu
Katarzyna Ziętara – Prokurent