Krzysztof Maciaszczyk – Prezes Zarządu
Katarzyna Ziętara – Prokurent