Krzysztof Maciaszczyk – Prezes Zarządu

Tomasza Półgrabskiego – Członka Zarządu

Katarzyna Ziętara – Prokurent