Aktualne konkursy ofert ogłoszone przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.:


Rada Nadzorcza Międzynarodowych Targów Łódzkich Spółka Targowa Spółka z. o. o., zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

 

Zainteresowani proszeni są o składanie pisemnych ofert w zamkniętych kopertach  z dopiskiem „ Oferta na zbadanie sprawozdania finansowego spółki” w terminie do dnia 30 listopada 2015 r. do godziny 12:00, pocztą na adres: 90-532 Łódź,  ul. ks. Skorupki 21 lub osobiście w sekretariacie. Za datę złożenia uważa się datę wpływu oferty do Spółki.


Aktualne przetargi ogłoszone przez Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa Sp. z o.o.:

brak