Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.

al. Bandurskiego 7
94-020 Łódź

sekretariat:
tel. +48 42 674 15 00
fax. +48 42 674 15 01

adres korespondencyjny do Działu Organziacji Targów:
al. Politechniki 4
93-590 Łódź
www.targi.lodz.pl