Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.

al. Bandurskiego 7
94-020 Łódź

mail:

adres korespondencyjny:
Działu Organziacji Targów:
al. Bandurskiego 7
94-020 Łódź
www.targi.lodz.pl