Miejska Arena Kultury i Sportu Sp. z o.o.

Siedziba Spółki:
al. Bandurskiego 7
94-020 Łódź

 

Dane spółki:
NIP 727-27461-77
REGON 100694548
KRS 0000331683
Kapitał zakładowy: 17.697.000 PLN