Zaproszenie do współpracy przy organizacji Konferencji przyjęło Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej. Stowarzyszenie jest organizacją naukową i techniczną zrzeszająca inżynierów i techników specjalności związanych z transportem drogowym i kolejowym. Stowarzyszenie należy do Federacji Stowarzyszeń Naukowo Technicznych NOT.

Więcej informacji o Konferencji znajduje się na stronie: www.komunikacjawmiescie.targi.pl

Więcej informacji o statutowej działalności Stowarzyszenia na stronie: http://www.sitkrp.org.pl