2 edycja branżowej Konferencji "Komunikacja i Transport w Mieście" odbędzie się 24 maja 2018r. w Expo-Łódź. Ideą przedsięwzięcia jest prezentacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań w zakresie komunikacji miejskiej i transportu zbiorowego, a także wymiana doświadczeń dotyczących kierunków rozwoju branży.

Konferencja dedykowana jest producentom środków transportu publicznego (autobusy i tramwaje) oraz infrastruktury i wyposażenia dla środków komunikacji miejskiej. Odbiorcami Konferencji są jednostki samorządu terytorialnego i przedsiębiorstwa komunalne, realizujące zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa produktów i usług dla branży komunikacyjnej.

Współorganizatorami Konferencji są: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Łodzi.

 

Szczegółowe informacje

Zapytaj o formularz zgłoszeniowy