Partnerami strategicznymi Targów Komunikacji i Transportu w Mieście (1-3 czerwca br.) są MPK - Łódź Spółka z o.o. oraz Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi. Obie miejskie instytucje odpowiedzialne za organizację transportu zbiorowego włączyły się w tworzenie wydarzeń towarzyszących. Zapraszamy do udziału w konferencjach branżowych, poświęconych komunikacji w mieście.

Ideą Targów Komunikacji i Transportu w Mieście jest prezentacja nowoczesnych i innowacyjnych rozwiązań komunikacyjnych, opartych na idei zrównoważonego rozwoju. Prezentowane rozwiązania mają służyć poprawie jakości i konkurencyjności transportu w miastach oraz bezpieczeństwa pasażerów, a jednocześnie promować ekologiczne środki transportu, emitujące do środowiska mniej zanieczyszczeń. Celem organizacji targów jest również wymiana doświadczeń w zakresie skutecznego wdrażania ww. rozwiązań.

Podczas targów odbędą się konferencje przeznaczone dla branży:

1. „Modernizacja taboru tramwajowego, na przykładzie doświadczeń MPK Łódź” – prowadzenie: MPK Łódź.
2. „Multimodalne systemy organizacji ruchu” – prowadzenie: ZDiT Łódź.

Szczegółowe inforacje dot. targów znajdują się tutaj